Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Trond Skaftnesmo

Prins Immanuel af Betlehem og Yeshua af Nazaret


Trond Skaftnesmo
67 sider
ISBN 978-87-90678-37-1

Vi kender alle billedet af stalden med den hellige familie, de tre vise mænd på den ene side, hyrderne på den anden og stjernen over det hele. Men lægger vi evangeliernes fremstillinger til grund, er dette billede en umulig konstruktion.

Nyere skriftfund viser, at der i Judæa i tiden omkring Jesu fødsel var forventet en præstelig såvel som en kongelig Messias. Når vi så støder på kunstneriske fremstillinger fra middelalderen og renæssancen med ”et ekstra Jesus-barn”, lyser et uventet dyb af mening pludselig frem bag historiens slør.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Trond Skaftnesmo

Descartes’ økse og Goethes bro


Trond Skaftnesmo
194 sider
ISBN 978-987-90678-38-8

Teknologiens skjulte rødder. Introduktion. At lytte til tingenes tale. Impulsen fra Gondishapur. Synet på sygdom gennem tiderne. Descartes’ økse. Verden delt på midten. Er verden virkelig? Goethes bro. Naturens hermeneutik. Goethe og Gadamer. Goethe og Husserl. De to kulturer i dag. Kritikken af Goetheanismen. Bacon versus Goethe. Et ontologisk kontinuum.