Udgivelser i alfabetisk orden efter titel

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

LYDBØGER

Følgende bøger kan for nuværende købes som lydbøger.

Det femte evangelium.

Det åndelige menneskes vej og mål. Den nye åndsåbenbarings mission.

Menneskets og menneskehedens åndelige ledelse.

Menneskevæsen, menneskeskæbne og verdensudvikling.


 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Antroposofien og det menneskelige gemyt

 

Rudolf Steiner
74 sider
ISBN 87-88124-21-5

Billedet af Mikaels kamp med dragen. Menneskets ansvar over for kosmos. Betingelser for at fjre en efterårsfest. Druidemysterier og Mithrasmysterier. Den sociale betydning af en Mikael-fest.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Antroposofiske ledesætninger

 

Rudolf Steiner
198 sider
ISBN 87-88124-80

Rudolf Steiner skrev efter grundlæggelsen af Det almene antroposofiske Selskab i forbindelse med Julestævnet i Dornach 1923 og indtil sin død i marts 1925 en række på i alt 185 Antroposofiske ledesætninger, samt regelmæssige breve Til medlemmerne. Disse ledesætninger og breve blev trykt hver uge i medlemsbladet.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Apokalypsen

 

Rudolf Steiner
276 sider
ISBN 87-90678-21-4

Johannes’ Apokalypse eller Åbenbaring er den sidste bog i Det nye Testamente. Dens billedsprog har fascineret mennesker gennem to tusinde år.Ved hjælp af åndsvidenskaben kaster Rudolf Steiner et nyt, overraskende lys over Apokalypsen, og en meningsfuld sammenhæng begynder at tegne sig for læseren.

Begyndelse og mål, Jordens og menneskets fælles vej - Johannes Hemleben

Begyndelse og mål, Jordens og menneskets fælles vej

 

Johannes Hemleben
91 sider
ISBN 978-87-90678-41-8

I stedet for den tidligere mere følelsesmæssige og umiddelbare forståelse af Kristus som Guds søn er der efter midten af 1800-tallet kommet en øget interesse for mennesket Jesus fra Nazaret. Dette er en følge af den nuværende intellektuelle bevidsthed, der benægter oversanselige realiteter. – Det har har stor betydning inden for teologien såvel som for opfattelsen af menneskets og jordens evolution.

I denne bog skildrer Johannes Hemleben (1899 – 1984) med baggrund i oversanselige realiteter og ud fra antroposofien jordens og menneskets fælles vej mod det kristne mål

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Bidrag til forståelse af Golgata-mysteriet - Bind l

 

Rudolf Steiner
135 sider
ISBN 87-88124-14-2

7 foredrag holdt i Berlin fra 6. februar til 20. marts 1917

Fra indholdet kan nævnes:
Materialisme og åndelighed. Sjælekræfternes metamorfose. Menneskesjælens tre møder med Ånden, med Gudssønnen, med Faderguden. Det moralskes kimkraft. Menneskesjælen og universet. ”Des erreurs et de la vérité” (”Om fejltagelser og sandheden”) af Saint Martin.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Bidrag til forståelse af Golgata-mysteriet - Bind ll

 

Rudolf Steiner

218 sider
ISBN 87-88124-20-7

10 foredrag holdt i Berlin fra 27. marts til 8. maj 1917

Fra indholdet kan nævnes:
De palæstinensiske mysterier. Det paulinske, psykiske og pneumatiske menneske. De hedenske mysterier. Tredelingen i legeme, sjæl og ånd. Det antireligiøse som sygdom, ulykke og selvbedrag. Det fysiske og det moralske. Mysterierne og livet. Imperium Romanum og kristendommen. Julian Apostata. Den manikæiske lære og Augustin. Kristi anden korsfæstelse.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Dan Udo De Haes

Billeder i barnesjælen

 

Dan Udo De Haes
55 sider
ISBN 87-90678-02-8

En bog om billeder og det lille barn.
Fra indholdet:
Tidligste billedindtryk. ”Port” og tærskel mellem kosmos og jord. Overgangsmotiver til oplevelse af eventyret. Hvornår begynder eventyrfortællingen? Den skjulte klangbund i enhver menneskesjæl. Den sunde overgang til eventyret. Om før-eventyrbarnets kosmiske materialisme. Barnets lyd- og ordoplevelse. En målestok for barnets eventyrmodenhed. Hvordan kan før-eventyrbarnet vokse ind i familiens ”eventyrkreds”? Hvad kan vi gøre med barnet i før-eventyralderen? Billedbogen. Billedkommentaren. Personlige erfaringer med billedbogen. Sproget som skillevæg og bindeled mellem mennesker og verden. Om overgangen til eventyret. De større søskendes leg og legetøj. Moder Jords åbenbare hemmelighed.

Antroposofisk Litteratur - Matthias Wais

Biografiarbejde Livsrådgivning

 

Matthias Wais

357 sider
ISBN 87-88124-89-4

Biografiarbejde som grundlag for en tidssvarende livsrådgivning viser sig tiltagende at være af afgørende betydning i talrige krisesituationer: skilsmisse, vanskeligheder med partneren, i ægteskabet, med de opvoksende børn, i arbejdslivet, til konfrontationen med tunge skæbneslag, sygdom og død.

Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Broen mellem verdensåndeligheden og det fysiske i mennesket

 

Rudolf Steiner
259 sider
ISBN 87-88124-71-1

På sporet af den nye Isis, den guddommelige Sophia

16 foredrag holdt i Dornach, Bern og Basel fra 26. november til 26. december 1920

I denne foredragsrække fremstilles det ud fra forskellige aspekter, hvorledes vor tid problemer ikke kan løses teknisk-materielt men kun ud fra en åndelig-sjælelig ændring i vores opfattelse af verden.Naturens orden og moralsk verdensorden. Gamle og nye indvielsesmetoder.Det moralske som kilde til det verdensskabende. Julemysteriet. Solmysteriet og Kristusmysteriet. Stjernehimlen og menneskets indre.

Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Christian Rosenkreutz og Buddhas mission på Mars

 

Rudolf Steiner
18 sider
ISBN 87-88124-23-1

1 foredrag holdt i Neuchâtel 18.december 1912

Indgår i en samling af foredrag om den esoteriske kristendom.
I foredraget skildres bl.a. forholdet mellem Christian Rosenkreutz og Buddha. Buddhas kosmiske offergerning på Mars og betydningen for de kræfter, der udgår fra Mars-sfæren og betydningen af dette for den esoteriske udvikling

Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Descartes’ økse og Goethes bro

 

Trond Skaftnesmo
194 sider
ISBN 978-987-90678-38-8

Teknologiens skjulte rødder. Introduktion. At lytte til tingenes tale. Impulsen fra Gondishapur. Synet på sygdom gennem tiderne. Descartes’ økse. Verden delt på midten. Er verden virkelig? Goethes bro. Naturens hermeneutik. Goethe og Gadamer. Goethe og Husserl. De to kulturer i dag. Kritikken af Goetheanismen. Bacon versus Goethe. Et ontologisk kontinuum.

Antroposofisk Litteratur - Ernst Marti

De fire æterarter

 

Ernst Marti
49 sider
ISBN 87-88124-53-3

Bogen handler om Rudolf Steiners æterlære. Elementer – æterarter – formkræfter.

Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

De jyske fødselsmysterier

 

Rudolf Steiner
18 sider
ISBN 87-88124-04-5

Jesus og Kristus. Den gnostiske og de dogmatiske trosbekendelsers opfattelse af Kristus. Syden mistede Kristus-begrebet, da gnosis svandt og blev udryddet. De nordiske mysterier blandt ingevonerne. Undfangelsen i den første fuldmånetid efter forårsjævndøgn.Vaner og aser. Herta-dyrkelsen.

Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

De åndelige væsener i himmellegemerne og i naturrigerne

 

Rudolf Steiner
159 sider
ISBN 87-88124-29-0

10 foredrag holdt i Helsingfors fra den 3. til den 14. april 1912

Fra indholdet kan nævnes:
Elementarvæsener.Engle, ærkengle, archai er tidsånder. Klarsynets første og andet trin. Iagttagelse af det andet hierarki. Iagttagelse af det første hierarki. Om Zarathustras lære. Solens og fixstjernernes udvikling. Planetsystemets æterlegeme. Om kometer. Flere enkeltheder angående åndelige væseners virke i naturrigerne og himmellegemerne. Planeter og metaller

Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Den bibelske skabelseshistories hemmeligheder

 

Rudolf Steiner
147 sider
ISBN 978-87-90678-44-9

Rudolf Steiner skildrer i denne foredragsrække, hvorledes man ud fra åndsvidenskabelig forskning kan forstå den bibelske skabelseshistorie. Der omtales blandt andet:

Urordenes mysterium. Skabelsen af menneskets form ud fra det lydagtige. De syv skabelsesdage. Elohim, deres væsensform og væsensskaben.

Lys og mørke.

                                                 Den elementariske tilværelse. Mennesketilblivelsens udvikling
                                                 indtil den sjette skabelsesdag - mennesket som skabelsens førstevæsen.

                                                 Det måneagtige i mennesket. Overensstemmelse mellem Bibelen og den klarsynede forskning.

Den spirituelle økonomis princip i sammenhæng med inkarnationsspørgsmål

 

Rudolf Steiner
117 sider
ISBN 87-88124-85-1

Den spirituelle økonomis princip i sammenhæng med reinkarnationsspørgsmål. Et aspekt af menneskehedens åndelige ledelse. Kristendommen i vor nutidige menneskeheds udvikling. Førende individualiteter og avatariske væsener. Den makrokosmiske og den mikrokosmiske ild. Åndedrættets og blodets åndeliggørelse. Golgata. Den hellige grals broderskab. Den åndeliggjorte ild. Fra Buddha til Kristus.

Jupiter Forlaget for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Den okkulte udviklings betydning for mennesket

 

Rudolf Steiner
189 sider
ISBN 978-90678-36-4

Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelse af esoterikken. Den indre oplevelse af nydelsesmidlerne. De menneskelige sansers evolution. Forårets begyndelse, påskemåne og påskesøndag. Den differentierede oplevelse af det æteriske. Forvandling af dom, følelse og vilje. Paradis- og Gralslegenden. Astralitet og egoitet. Tærskelens vogter. Kain og Abel. Kentaur og sfinks. Lucifer og Ahriman. Kristus i det æteriske. Æterlegemets verdensmaleri

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Den spirituelle baggrund for den ydre verden


Rudolf Steiner
140 sider
ISBN 87-88124-46-0

8 foredrag holdt i Dornach fra den 29. september til den 13. oktober 1917
Foredragene har som fortsættelse Mørkets ånders nedstyrtning

Fra indholdet kan nævnes:
Materialistisk sindelag og ødelæggende kræfter. Uoverensstemmelse mellem intellektuel og moralsk udvikling. Jordisk fuldkommenhed som materialistisk illusion. Ødelæggende kræfter. Jordens og menneskelige legemers hendøen. Ødelæggelsen af den levende tankeverden gennem vor tids intellekt. Genopnåelsen af intuitive-profetiske evner. Erfaring af den historiske virkelighed gennem åndsvidenskaben. 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

De enkelte folkesjæles mission


Rudolf Steiner
191 sider
ISBN 87-88124-13-4

11 foredrag holdt i Oslo fra den 7. til den 17. juni 1910

I denne foredragsrække omtaler Rudolf Steiner, hvad der åndsvidenskabeligt, oversanseligt ligger til grund for folkeslagenes udvikling.

.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Det antroposofiske selskabs karma og den antroposofiske bevægelses indhold


Rudolf Steiner
60 sider
ISBN 87-88124-70-3

Den oversanselige kultus. Mikael-strømning og ny kristendom. De to grupper af antroposofiske sjæle. Platonikere og aristotelikere. Mikaeltidsalderen. Himmelsk intellektualitet og selvstændig tænkning.  Arabisme og naturvidenskab. Spiritualisering  afden  jordiske intelligens. Mikaels oversanselige skole og den ahrimanske modskole. Den antroposofiske ånd skal tjene Mikael i kampen for at spiritualisere intelligensen.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Det femte evangelium


Rudolf Steiner
84 sider
ISBN 87-88124-83-5

Jesus fra Nazarets oplevelser i barndom og ungdom. Hans dybe erkendelsesmæssige lidelser i forbindelse med, at de gamle, store åndsstrømninger svandt hen. Det makrokosmiske Fadervor. Forbindelsen mellem essæerne og Johannes Døberen. Jesu oplevelser på vej til Jordandåben.

OBS. Denne bog kan også købes som lydbog.

.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Det helsepædagogiske kursus


Rudolf Steiner
196 sider samt 15 tavletegninger
ISBN 87-90678-27-2

I denne foredragsrække om helsepædagogik skildres det åndsvidenskabelige grundlag for arbejdet med udviklingshæmmede børn og behandling af børn med specielle af sjælelige og legemlige problemer. Foredragsrækken blev udgangspunktet for den verdensomspændende helsepædagogiske bevægelse.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Det moderne menneske og antroposofien


Rudolf Steiner
Antal sider 24
ISBN-10 87-88124-35-5

Menneske og verden. Åndsvidenskabens virkning på  menneskets forestilling, følelse og vilje.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Det musikalskes væsen


Rudolf Steiner
146 sider
ISBN 87-88124-62-2

Den dybere betydning af dur og mol. Vort tonesystems udvidelse gennem en ny oplevelse af den enkelte tone. Træsorternes betydning i instrumentbyggeriet. Akustiske problemer og rummets udformning. Musikkens betydning for de gamle kulturer. Ændringer i oplevelsen af musik fra atlantisk tid og frem til i dag. Musikkens kommende inderliggørelse og forvandling til religiøs oplevelse.  De forskellige intervaloplevelser. Musikkens oprindelse i oplevelsen af det spirituelle. Hierarkiernes verden og tonernes verden.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Det sociale spørgsmål


Rudolf Steiner
62 sider
ISBN 87-90678-17-6

Det sociale livs udvikling i nutiden. Sociale impulser i nutiden. Mennesket i den sociale orden: Individualitet og samfund.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Det åndelige menneskes veje og mål - Den nye åndsåbenbarings mission


Rudolf Steiner
50 sider
ISBN 87-90678-13-3

I løbet af årene 1908 – 1913 besøgte Rudolf Steiner Danmark fem gange. Under disse besøg holdt han i alt 19 foredrag, deraf et par offentlige, resten for medlemmerne af de daværende teosofiske grupper i København.

De fire foredrag i denne bog omhandler emner som: Mystik og okkultisme som modsatrettede veje til samme mål. Reinkarnation og karma. Sandhed og vildfarelse. Kristus som historiens midtpunkt. De nutidige menneskers søgen efter tilværelsens mening.

OBS. Denne bog kan også købes som lydbog.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Det usynlige menneske i os - Studier og øvelser


Kathrin Studer- Senn
92 sider
ISBN 978-87-90678-40-1

Rudolf Steiners foredrag Det usynlige menneske i os danner basis for denne bog og henvender sig i første række ganske vist til læger, terapeuter, helsepædagoger, eurytmister og pædagoger, men kan være af betydning for enhver, som vil forstå og lære, hvad det vil sige at være menneske. Den kan således være til hjælp for os i dagligdagen og give os en bedre forståelse af, hvad Rudolf Steiner har sagt om skolingsvejen. Der er efterskrift af Peter Alsted Pedersen angående lægemidler fra planter.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Dobbeltgængerens hemmelighed og geografisk medicin


Rudolf Steiner
30 sider
ISBN 87-88124-16-9

1 foredrag holdt i St. Gallen, 16.november 1917

Den ahrimanske dobbeltgænger og fysiske sygdomme og dens forbindelse med elektriske kræfter i vores krop. Dobbeltgængeren og døden. Rationel lægevidenskab - medicinen skal blive en åndelig videnskab. En luciferisk dobbeltgænger og neurasteniske og neurotiske sygdomme.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Døden som livsforvandling


Rudolf Steiner
26 sider 
ISBN 87-88124-30-4

1 foredrag holdt i Nürnberg 10. februar 1918

Fra indholdet kan nævnes:
Forbindelserne med de døde. De levendes forhold til døde børn og til ældre mennesker. Begravelsesceremonier. Lyst og lidelse som et ekko fra de dødes omgivelser.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Elementarvæsener og andre højere væsener


Rudolf Steiner
21 sider
ISBN 87-88124-49-5

1 foredrag holdt i München 14.juni 1908

Fra indholdet kan nævnes:
Ydre kendsgerninger som udtryk for åndelige væsener og deres handlinger. Menneskets søvntilstand. Sjælelige mangler og fantomer, spøgelser og dæmoner. Forbindelse med højere åndelige væsener gennem arkitektur, skulptur, maleri og musik. Åndelige væsener i naturrigerne: Gnomer, undiner, sylfer og salamandre.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Evolution, involution og skabelse ud af intet

 

Rudolf Steiner
23 sider
ISBN 87-88124-37-1

1 foredrag holdt i Berlin 17. juni 1909

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Evolutionen set ud fra det sandfærdiges synspunkt

 

Rudolf Steiner
85 sider
ISBN 87-88124-73-8

5 foredrag holdt i Berlin fra 31.oktober til 5. december 1911

Der omtales de indre, åndelige aspekter af jordens Saturn-, Sol-, Måneinkarnation og ligeledes det indre aspekt af jordens nuværende inkarnation som Jordplaneten. Det beskrives, hvorledes hele denne udvikling er frembragt af ophøjede åndelige englevæsener. Deres ofre og kærlighedsgerninger omtales. Det ondes opståen. Tidens og rummets opståen. 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske karmabetragtninger - Bind 1


Rudolf Steiner
186 sider 
ISBN 87-88124-90-8

12 foredrag holdt i Dornach fra den 16. februar til den 23. marts 1924

Betingelserne og lovene for mennesket skæbne. Mineralverdenen som det nødvendige modstykke til friheden. Karmisk nødvendighed og frihed. Dannelsen af impulserne til karma mellem døden og en ny fødsel. Indre og ydre faktorer i menneskets samlede skæbne. Sundheds- og sygdomsanlæg. Vore gerninger træder os i næste jordeliv i møde som skæbnetildragelser. Karmisk bestemmelse skildret  i nogle enkelte menneskeskæbner.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske karmabetragtninger - Bind 2


Rudolf Steiner
129 sider
ISBN 87-88124-44-4


8 foredrag holdt i Dornach fra 16. maj til 29.juni 1924.

Fra indholdet kan nævnes:
Karmadannelse ved tilbagevandringens oplevelse af livet på jorden umiddelbart efter døden. Forskelle på den jordiske og den oversanselige verdens virkninger på karmas udformning. Gangen igennem planetsfærerne. Væsener i det åndelige verdensalt og menneskets karma. Karmiske krav og opfyldelser. Ufødthed, udødelighed. De forskellige planetariske regioner. Karmas kosmiske form og den individuelle betragtning af karmiske sammenhænge. Biografi i åndsvidenskabelig betydning. Naturkatastrofer og civilisationskatastrofer.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske karmabetragtninger - Bind 2 anden del

Rodolf Steiner
155 sider
ISBN 87-88124-42-8 

9 foredrag holdt i Dornach fra 6.april til 11. maj 1924

Fra indholdet kan nævnes:

Karmiske betragtninger med henblik på den historiske udvikling. Esoteriske træk i den nuværende antroposofiske bevægelse. Karmisk forbundne sjæles virke i den førjordiske tilværelse. Tidligere indviedes reinkarnation? Skæbnespørgsmålet som moralsk oplevelse hos mennesket. Karmiske betragtninger af det individuelle menneskeliv. Sjælens indre aktiviteter for at lære at skue karma. Karma og menneskets ydre udformning.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske karmabetragtninger - Bind 3


Rudolf Steiner
149 sider
ISBN 87-88124-94-0


11 foredrag holdt i Dornach fra den 1. juli til den 8. august 1924

Fra indholdet kan nævnes:
Intellektualismen. Tanker og verdensæteren. Muhamedansk-spansk aristotelisme. Det kosmisk-åndelige grundlag for Det antroposofiske Selskab. Kristus-længsel i den førjordiske tilværelse. To grupper af sjæle i den antroposofiske bevægelse. De atlantiske orakler. Skolen i Chartres, Cluny. Platonikere og aristotelikere. Den oversanselige Mikael-skole. Rosenkreuzervisdommen. Spiritualisering af intellektet. Todelt angeloi-.rige. Det økumeniske koncil i 869.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske karmabetragtninger - Bind 4


Rudolf Steiner
158 sider 
ISBN 87-88124-09-6


Undertitel: Nutidens åndelige liv set i sammenhæng med den antroposofiske bevægelse
10 foredrag og de sidste ord til medlemmerne, holdt i Dornach fra 5. til 28. september 1924

Fra indholdet kan nævnes:
Det spirituelle urbillede for den antroposofiske bevægelse. Karma bekymrer sig kun lidt om menneskets ydre og indre profession, men meget mere om de indre sjælekræfter og sjælemodstande og om de moralske sammenhænge. Åndelige begivenheder ligger til grund for det, der sker historisk. Resultater fra tidligere kulturepoker bæres ind i senere tider af personer og forandres herved. Arabismen i den europæiske kultur. Mikael-strømningen. Skolen i Chartres. Gudinden Natura. Reinkarnationer af historiske personer.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske karmabetragtninger - Bind 5


Rudolf Steiner
268 sider
ISBN 87-88124-77-0

16 foredrag holdt i Prag, Paris og Breslau fra 29.marts 15. juni 1924.

Fra indholdet kan nævnes:
Esoteriske betragtninger over karmisk-kosmiske sammenhænge. Urvisdommen.  Akashakrøniken. Menneskets liv i det fysiske legeme og i åndslegemet i de højere hierarkiers rige. Mysteriet på Golgata. Arabismens og korstogenes indflydelse på Europas tankeformer. Menneskets natur forstås ud fra kosmos. Antroposofi som grundlag for erkendelsen af det åndelige i verden og i mennesket og som sjæleimpuls til moralsk og religiøst liv. Karma som udformning af menneskets livsskæbne.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske karmabetragtninger - Bind 6


Rudolf Steiner
252 sider
ISBN 87-90678-08-7

12 foredrag holdt i Bern, Zürich og Stuttgart, Toquay og London mellem 25.januar og 27 august 1924.

Fra indholdet kan nævnes:
Betydningen af de himmellegemer, der omgiver jorden, for menneskets liv. Karmiske betragtninger over menneskehedens historiske tilblivelse. Fordybelse af kristendommen gennem Michaels solkræfter. Karma i det enkelte menneske og i menneskehedens udvikling.

 

.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Erhvervets karma i tilknytning til Goethes liv


Rudolf Steiner
209 sider
ISBN 87-88124-63-0

10 foredrag holdt i Dornach fra 4. november til 27. november 1916

Af emner, der omtales, kan nævnes:
Goethes liv. Det sjæleligt-åndeliges sammenhæng med det fysiske under søvn og i den vågne tilstand. Erhvervsarbejdet som kim til verdens videre udvikling. Psykoanalyse. Livets skæbnemæssige udformning i forhold til de gentagne jordeliv. Nedarvningsimpulser og impulser fra tidligere jordeliv. Okkulte broderskabers virke. Hvorledes kan det nuværende menneske finde vejen til Kristus? Anekult, polyteisme, monoteisme og mysteriet på Golgata. Lucifer og Månens hemmelighed. Mithras og Kristus.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske grundelementer


Rudolf Steiner
286 sider
ISBN 87-90678-35-4

Kundaliniilden. Sfinksens gåde. De vises sten. Elementarvæsener. Livet efter døden. Selvmord. Visdom, skønhed styrke. Mandens og kvindens æterlegeme. Betydning af kunstnerisk virke. Jordens udvikling. Videre udvikling af menneskets legeme. Kristi offerdød. Kristendom og karma. Rosenkreuzerne. Forskellige ernæringsformer. Tidssygdomme. Ny spirituel kultur.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Farvernes væsen


Rudolf Steiner
52 sider
ISBN-13 978-87-88124-43-9
Indbinding Hæftet
 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Farvernes væsen ll


Rudolf Steiner
52 sider
ISBN 87-88124-43-6

Farveoplevelse og de fire billedfarver. Farvernes billedvæsen og glans. Farve og materie. At male ud fra farven

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Fra Jesus til Kristus


Rudolf Steiner
169 sider
ISBN 87-90678-10-9

10 foredrag holdt i Karlsruhe fra 5. til 14. oktober 1911

I nutidens teologi betragter man ofte Jesus som ”den jævne mand fra Nazareth, der gik rundt på Galilæas veje og gjorde godt”. I bogen Fra Jesus til Kristus viser Rudolf Steiner, hvordan man kan nå videre fra det menneskelige væsen Jesus til en forståelse af det åndelige væsen Kristus. Der kastes et overraskende nyt lys over opstandelsen påskemorgen. Her omtale Steiner for første gang fantomet, kroppens uforgængelige form, der er identisk med det, Paulus kalder opstandelseslegemet.
Her er tale om en bog, der henvender sig til læsere, som søger oplysning om kristendommens allerdybeste og væsentligste problemer.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Heinrich von Ofterdingen

Heinrich von Ofterdingen


Novalis
188 sider
ISBN 87-88124-99-1

Mange kender udtrykket Poesiens blå blomst; men kun de færreste ved, at det er skabt af den tyske digter Novalis (1772-1801) og stammer fra hans roman Heinrich von Ofterdingen. Den udkom i 1802 efter hans alt for tidlige død.

Heinrich von Ofterdingen, den middelalderlige tyske minnesanger, oplever i sin ungdom den blå blomst i en sanddrøm. Oplevelsen skaber en længsel, så han bruger resten af sit liv på at finde blomsten.

Novalis hed egentlig Georg Philipp Friedrich Leopold von Hardenberg og var uddannet bjergværksingeniør. Hans roman skulle skildre poesiens inderste væsen i poetisk form. Desværre nåede han ikke at skrive den færdig; men alligevel har den sammen med digtsamlingen Hymner til Natten gjort sin unge digter udødelig.

Romanen har øvet indflydelse på tysk og dansk romantisk digtning og blev en kultbog for poetiske gemytter. Den har ikke været oversat til dansk siden 1820. Oversættelsen omfattede dengang kun to tredjedele af bogen. Her foreligger den i ny og fuldstændig oversættelse ved Vagn Predbjørn Jensen

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Hjertets udvikling i barndommen


Rudolf Steiner
19 sider
ISBN 87-9067-20-6

Menneskets livsaldre. Inkarnationsprocessen. Æterlegemet dannes før forbindelsen med det fysiske legeme. Æterlegemet, stjerner, sol, måne og jord. Æterlegemet og hjertet i den anden 7-årsperiode og efter kønsmodningen. Det kosmiske æterhjerte. Karmisk forskel ved død før eller efter kønsmodningen.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Hvordan kan vi hjælpe elementarvæsenerne


Rudolf Steiner
18 sider
ISBN 87-90678-07-9

1 foredrag holdt i Düsseldorf 12. april 1909

Fra indholdet kan bl.a. nævnes: Alt, hvad vi gør, har på samme tid sin betydning for den åndelige verden. Hvorledes kan vi forløse elementarvæsenerne? Hvad betyder det for elementarvæsenerne, om vi er dovne eller flittige? Og hvad betyder det, om vi er muntre og tilfreds eller gnavne og utilfredse?

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Werner Barfod

I A O og de eurytmiske meditationer


Werner Barfod
79 sider
ISBN 87-90678-12-5

Eurytmien er i det tyvende århundrede blevet udviklet som en bevægelseskunst, der kan synliggøre ord og musik.

Desuden anvendes den ofte i terapeutisk øjemed.
I denne bog behandles eurytmien som et middel til meditativ skoling. Gennem eurytmiens grundøvelser kan man nå frem til et oversanseligt erfaringsområde.

Bogen henvender sig både til eurytmister og til mennesker, som blot nærer interesse for eurytmi.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Individuelle åndsvæsener og deres virke i menneskets sjæl


Rudolf Steiner
106 sider
ISBN 87-88124-31-2

5 foredrag holdt i Zürich og i Dornach fra 6. til 25. november 1917

Fra indholdet kan nævnes:
Ledelse af menneskene ud fra okkulte grundsætninger. Erkendelse af nogle sygdoms- og helbredelsesprocesser. Afdødes forhold til sjæle, der er døde ved visse attentater.

Nedstyrtningen af mørkets ånder 1841-1879. Nogle broderskabers virke. Tanken som real magt – konsekvensen heraf efter døden. Psykoanalyse, sjælelige sygdomme, åndsvidenskab som medikament. Materialistisk sindede sjæle efter døden. Spiritisme. Kristi æteriske tilsynekomst. Dobbeltgængeren. Kristus som hjælperen ved forvandling af det ondes kræfter til det gode. Friheden. Mennesket og det maskinelle. Lægekunstens åndeliggørelse. Jordmagnetismens hemmelighed. Maskiner med intelligenskraft.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Initiationserkendelse


Rudolf Steiner
310 sider
ISBN 978-87-90678-39-5

De første skridt på den oversanselige erkendelsesvej. Ny og gammel initiationsvidenskab. Mystik, visionære, oplevelser og spiritisme. Menneskets oplevelser under søvnen og dets åndelig-kosmiske tilværelse mellem to inkarnationer. Oplevelse af verdens fortid. Verdensudviklingen i sammenhæng med menneskets udvikling. Mennesket går ind i frihedens tidsalder. Kristi genkomst.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Jordens indre og vulkanudbrud


Rudolf Steiner
19 sider 
ISBN 87-88124-05-3

1 foredrag holdt i Berlin 16.april 1906

I foredraget skildres, hvilke årsager, der ud fra en okkult betragtning, ligger til grund for vulkanudbrud og jordskælv. Betydning af overvindelse af materialismen.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Jordens vandkredsløb i forhold til verdensaltet


Rudolf Steiner
19 sider
ISBN 87-88124-22-3

Et foredrag for arbejderne ved Goetheanum om saltvand og ferskvand, om laks og flyndere og om ernæring gennem sanserne.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Jordens død – verdens livRudolf Steiner
152 sider
ISBN 87-90678-34-6

Antroposifiens aktualitet og historievidenskab, socialisme, psykoanalyse. Menneskets skikkelse og indre væsen. Hovederkendelse og hjerteerkendelse. Æterlegemets foryngelse. Den vågne tilstand og søvntilstanden. Forbindelsen mellem levende og døde, spørgsmål og svar i omgang med de døde. Sorg. Det 8. økumeniske koncil i 869. Vore handlinger og lotusblomsterne. Dannelsen af hukommelsen. Pleje af det kunstneriske liv og af fantasien i opdragelse og undervisning.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Karmas åbenbaringsformer


Rudolf Steiner
192 sider
ISBN 87-88124-68-1

11 foredrag holdt i Hamborg fra 16. maj ril 28.maj 1910

I foredragsrækken skildres, hvorledes skæbneloven, karma, virker i det enkelte menneske, i hele menneskeheden, jorden og verden. Der omtales store livsspørgsmål som : Sygdom og sundhed, epidemier, tildragelser i elementerne, død og fødsel – alt sammen i relation til karma.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Karmiske virkninger & Antroposofi som livspraksis


Rudolf Steiner
27 sider
ISBN 87-88124-36-3

1 foredrag holdt i München, 11.december 1910

Foredraget omhandler bl.a., hvilke karmiske konsekvenser forskellige egenskaber og ydre påvirkninger har allerede inden for den samme inkarnation. Hvad bliver misundelse og kritiserelyst til? Og hvad er konsekvensen af løgnagtighed? Og hvad sker der i næste inkarnation? Og hvorledes kan vi hjælpe mennesker, der f.eks. lider af følgerne af løgnagtighed? Hvad bliver velvilje og tilfredshed til? Og hvad sker der senere, hvis man giver små børn rødvin?

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rich. Dam

Kristendommens oprindelse i nyt lys


Rich. Dam
136 sider
ISBN 87-88124-64-9

Bevidsthedsudvikling og kosmisk udvikling. Evangelieforskningens problematik. Evangeliernes tilblivelse. Evangeliernes kosmiske baggrund. Fra myte til logik. Jesu barndom og ungdom. De tre år. Bjergprædiken. ”Undere”. Lignelser. Forklarelsen på bjerget. Passionen. Processen. Golgata. Korsfæstelsen. Gravlæggelsen. Fra påske til pinse. Opstandelsen. De fyrretyve dage. Himmelfarten. Pinse.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rich. Dam

Kristendommen i antroposofiens lys


Rich. Dam
26 sider
ISBN 87-88124-32-0

Teologen Rich. Dam skildrer  Kristi liv og virke og belyser, at  Kristus også er det centrale i antroposofien.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Kristi genkomst i det æteriske


Rudolf Steiner
219 sider
ISBN 87-90678-22-2

Kristus, verdensordet, blev kød i Palæstina for 2000 år siden som Jesus af Nazaret. Han har efter himmelfarten i æterisk skikkelse været til stede i jordens æteratmosfære. Her kan han ”ses” af dem, der har udviklet et ”æterisk klarsyn”, sådan som Paulus så ham ved Damaskus.

At udvikle evnen til æterisk klarsyn forudsatte tidligere en esoterisk skoling. I den nærmeste fremtid vil denne evne blive et naturligt anlæg hos mennesker, som da får mulighed for at opleve sandheden i Kristus-ordet: ”Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Kristi vej gennem århundrederne


Rudolf Steiner
16 sider
ISBN 87-88124-15-0

1 foredrag holdt i København 14.oktober 1913

Fra indholdet kan nævnes:
Den efteratlantiske tid. Æterlegemets virke i den urindiske tid, fornemmelseslegemet, astrallegemet i den urpersiske tid, fornemmelsessjælen i den ægyptisk-kaldæiske tid, forstands- og gemytssjælen i den græsk-latinske tid og bevidsthedssjælen i den nuværende tid. Søgen efter Kristus. Mennesker vil skue den æteriske Kristus. Kristus som menneskets rådgiver og ven.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Kristus og menneskesjælen


Rudolf Steiner
70 sider
ISBN 87-88124-57-6

Den frie vilje og forståelse af det guddommelige. Syndefald og fristelse – Golgata. De hedenske mysterier. Udødelighed. Overvindelse af døden ved mysteriet på Golgata. Alle vore idealer, som vi giver til Kristus, er frugtbare for hele menneskeheden og fremtidig realitet. Synd og skyld som individuel kendsgerning og objektiv verdenskendsgerning. Gennem mysteriet på Golgata udslettes synden fra jordens videre udvikling.

Sandhed som livs- og erkendelseskraft. Belivelse af det døde ved Kristus. Kristus bærer synden.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Kristendom og Islam

 

Rudolf Frieling
123 sider
ISBN 87-90678-19-2

Er Gud en almægtig uindskrænket hersker, eller er Gud Faderen, der gennem sin søn har givet alle sine børn ”sønnerang”, som Paulus udtrykker det? Hvad forskel gør det for vor trosindstilling, om vi regner en bog(her Koranen) for et værk skrevet af Gud selv, eller for en beretning om Jesu Kristi liv her på jorden beskrevet af hans disciple (Det nye Testamente)? Hvad forskel gør det, om man anser Jesus for en profet med Muhammed som største og afsluttende kulmination, eller man tror på Jesus som Logos, Guds søn, der gik gennem døden for at frelse verden?

Rudolf Frieling har givet sin bog undertitlen ”Den åndelige kamp om menneskebilledet”. Det er i virkeligheden kernen i bogen, der klart og med mange citater fra såvel Koranen som Det gamle og nye Testamente fremstiller det fælles udgangspunkt i Abraham-historien og det videre forløb i Abraham-ismael-linien, der fører til Arabien og islam, og Abraham-Isak-linien, som bliver begyndelsen til ”sønne-vejen” og dermed til kristendommen.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Frieling

Kristendom og reinkarnation

 

Rudolf Frieling
129 sider
ISBN 87-90678-23-0

Kristendommen: Kendsgerning og lære. Kristi menneske-gørelse. Opstandelsen. Himmelfarten. Menneskets Kristus-gørelse. Mellem død og dommedag.

Reinkarnation: Fra Buddha til Lessing. Rudolf Steiner. Visdommen om mennesket.

Reinkarnationen og Bibelen: Det gamle og det nye Testamente. Eskatologien i talen på Oliebjerget og Paulus-apokalypsen. Menneskehedens udviklingsstadier i Johannes-apokalypsen.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Judith von Halle

Korsvejens og Gralsblodets hemmeligheder

 

Judith von Halle
98 sider
ISBN 87-90678-30-2

Judith von Halle er uddannet akademisk arkitekt. Hun blev i påsken 2004 stigmatiseret, hvilket førte til en umiddelbar oplevelse af begivenhederne i forbindelse med Korsfæstelsen.

I bogen fortælles blandt andet om:
Mysteriet på Golgata og dannelsen af opstandelseslegemet.
Mysteriet om lansestikket og det levende gralsblod.
Korsvejen og Jesu syv ord på korset.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Kunst og Kunsterkendelse

 

Rudolf Steiner
182 sider
ISBN 87-90678-25-7

Goethe som grundlægger af en ny æstetik. Kunstarternes væsen. Det sanseligt-oversanselige i dets virkeliggørelse gennem kunsten. Kilderne til den kunstneriske fantasi og kilderne til den oversanselige erkendelse. Åndelig erkendelse og kunstnerisk skaben. Kunstens udspring i det oversanselige.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Kunst i mysterievisdommens lys


Rudolf Steiner
171 sider
ISBN 87-88124-78-9

Fra indholdet kan nævnes:
Teknik og kunst. Forvandlingsimpulser i menneskehedens kunstneriske evolution I og II. Verdens-Nytår. Olav Åstesons Drømmekvad. Den moralske oplevelse af farve- og toneverdenen. Den kommende Jupitertilværelse og dens væsener. Plastisk-arkitektoniske billeder

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Livet mellem to inkarnationer


Rudolf Steiner
15 sider
ISBN 87-88124-75-4

1 foredrag holdt i Breslau, 2. december 1908
I foredraget beskrives i korte træk livet mellem død og ny fødsel.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Lægekunst på åndsvidenskabelig baggrundRudolf Steiner
107 sider
ISBN 87-90678-18-4

Med Rudolf Steiners åndsindsigt som inspirationskilde beskriver dr. Ita Wegman en række sygdomstilfælde og deres behandling med lægemidler, der er fremstillet i overensstemmelse med menneskets relation til kosmos.

Selv om Lægekunst på åndsvidenskabelig baggrund er skrevet for mange år siden, er de tanker, der ligger til grund for den, lige aktuelle. De udvider nemlig vor tids lægevidenskab, der bygger på materialistiske principper, med de oversanselige aspekter, der er nødvendige for både diagnose og terapi. 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Markusevangeliet


Rudolf Steiner

195 sider
ISBN 87-88124-40-1

10 foredrag holdt i Basel fra den 15. til den 24. september 1912

Fra indholdet kan nævnes:
Idet Rudolf Steiner går ud fra skildringen af Hector og Empedokles og deres reinkarnation i kristen tid samt Zarthustras reinkarnation i Mathæusevangeliets Jesusbarn og ligeledes skildrer de gammeltestamentlige profeter, kommer han ind på Døberens mysterium og hans videre virke og hemmelighederne omkring de 12 disciple. Det viljesbetonede Markusevangelium fører ”i sin ophøjede enkelthed og dramatiske stigning fra Johannes Døberens personlighed til Kristus Jesus.”

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

MatthæusevangelietRudolf Steiner
241 sider
ISBN 87-88124-28-2

12 foredrag holdt i Bern fra den 1. til den 12. september 1910

Fra indholdet kan nævnes:
De efteratlantiske folkestrømninger. Zarathustra. Thot-Hermes og Moses. Det hebræiske folks hemmelighed. Abraham og Melkisedek. Jeshu ben Pandira og essæerindvielsen. Syvtallet og tolvtallet. Lukasevangeliets og Matthæusevangeliets Jesus. Den otteleddede vej. Kristus viser sig kun én gang i et fysisk legeme. Kristus viser sig igen på æterplanet.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Friedrich Rittelmeye

Meditation

 

Friedrich Rittelmeyer
205 sider
ISBN 67-88124-60-6

Menneskeheden oversvømmes i dag af alle mulige forslag til meditation. I denne bog kan man hente råd om kristen meditation hentet ud fra Johannesevangeliet.

Fra indholdet kan f.eks. nævnes: Nutidens farer og fremtidsperspektiver. Kloster og tempel i vort indre. At lære meditation. Forbøn. Helliggørelse af vor stræben efter erkendelse. Luther om meditationen. Sygdom.  Kristi kors dom meditationsindhold. Meditationens virkning på legemet. Opdragelse af viljen. Mystik og meditation. Meditation i det Nye testamente.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Heinz Zimmermann

Meditation


HEINZ ZIMMERMANN

ROBIN SCHMIDT

159 sider
ISBN 978-87-90678-42-5

Bogen formidler grundlaget for antroposofisk meditation og muligheden for udvikling af et indre liv. Et kernepunkt er evnen til at lede sig selv på den indre vej og bringe frugterne af det indre arbejde til udfoldelse i hverdagen. Rudolf Steiners skrift Hvordan når man til erkendelse af de højere verdener er i forbindelse hermed det centrale udgangspunkt.

Bogen er egnet for både begynderen og den mere erfarne. Den beskriver, hvordan man selv opbygger en meditation og indleder en spirituel udvikling.

I tillægget finder man de af Rudolf Steiner angivne vigtigste øvelser og meditationer.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Gotthold Ephraim Lessing

Menneskeslægtens opdragelse


Gotthold Ephraim Lessing

34 sider 
ISBN 87-88124-58-4

Det hævdes i dagens debat om religion og livsanskuelse, at reinkarnationstanken stammer fra Østen og egentlig er fremmet for europæisk tænkning, der hviler på kristendommen. Men allerede i 1780 fremsatte den berømte tyske digter og filosof, Gotthold Ephraim Lessing, idéen i skriftet ”Menneskehedens opdragelse.” Den var en frugt af hans egen klare og dristige tænkning, og hans forudsætninger var ikke Østens religioner, men tværtimod et indgående kendskab til Bibelen.

Den vesterlandske reinkarnationside bør drages ud af sin ufortjente glemsel.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Meditativt erhvervet menneskekundskab


Rudolf Steiner
64 sider
ISBN 87-88124-79-7

Hvem bestemmer egentlig undervisning og opdragelse i dag? Hvad former og inspirerer den pædagogiske hverdag? Pædagogik må bygge på erkendelse af det vordende menneske: ”Kun den menneskelige natur og dens love må være bestemmende for, hvad barnet skal lære på hvert enkelt alderstrin.”

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Menneskeerkendelse og undervisningens udformning


Rudolf Steiner
132 sider
ISBN 87-90678-04-4

Den foreliggende bog består af 8 foredrag, som Rudolf Steiner gav som suppleringskursus for Waldorfskolens lærere, da der det 3. år efter skolens åbning skulle påbegyndes en overbygning med en 10. klasse.

Foredragene yderst aktuelle med hensyn til livsnær undervisningspraksis. Hans karakteristik af unge mennesker i pubertetsalderen med hensyn til indre og ydre fremfærd, ligesom hans fremstilling af den kløft, der meget let opstår mellem unge og ældre på grund af disses forankring i deres egen opvækst, er stadig relevant.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Menneskesjælen / Årets Højtider


Rudolf Steiner
183 sider
ISBN 978-87-90678-43-2

Alle bogens foredrag er fra 1923, året efter Julestævnet og sent i Rudolf Steiners - Tilmålte
tid - de fleste af dem i Stuttgart og Dornach og for mennesker som var fortrolige med antroposofien. Til dem taler Rudolf Steiner frit, her kan han gå direkte ind til sagens kerne.

Titlen røber ikke et gennemgående tema i bogen: Sproget, som bliver brugt i mange forskellige sammenhænge: Sproget som resultat af det lille barns måde at lære at gå på, som vidnesbyrd om vores tankeverden: Materialistisk eller med et åndeligt indhold og dermed sproget som forudsætning for vores forbindelse med ærkeenglenes hierarki under søvnen - og vores nuværende 'døde' sprog, som vi, takket være Golgatamysteriet har fået mulighed for igen at udvikle til et følelses- og
                                                  viljessprog; det sidste sagt under et Michaels-foredrag.
                                                  De overraskende forbindelser som Rudolf Steiner knytter mellem fænomenerne, kaster nyt lys over dem - og over vores syn
                                                  på dem.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Mennesket som samklang af det skabende, formende og dannede verdensord


Rudolf Steiner
169 sider
ISBN 87-88124-91-6

12 foredrag holdt i Dornach 19. oktober til 11. november 1923

Fra  indholdet kan nævnes:
Verdens, jordens og dyrenes forbindelse med mennesket. Mennesket som en sammenfatning af ørn, løve tyr eller ko. Dyrenes råb i underbevidstheden. Jordens fysiske substans og sjælens åndelige substans. Kosmiske kræfter i insektverdenen. Planteverdenen og naturens elementarånder. Sygdomme og helbredelsesprocesser. Hemmeligheder i den menneskelige organisme.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Menneskets oplevelser i det æteriske kosmosRudolf Steiner
26 sider
ISBN 88-124-84-3

Foredrag holdt i Berlin 7. december 1922

Fra indholdet kan nævnes:
Selvbevidstheden i livet efter døden ved rytmisk veksling mellem oplevelse af hierarkierne og af sig selv. Åndskimens udformning. Planeternes indflydelse på nedstigningen til jorden. Betydningen af livet mellem død og ny fødsel for lægekunsten. Åndskimen forbinder sig med jordtilværelsen, før end æterlegemet gør det – betydningen heraf. Åndserkendelse i det jordiske skaber lys i livet efter døden.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Menneskeerkendelse, opdragelse og undervisning


Rudolf Steiner
43 sider
ISBN 87-88124-03-07

Barnets sjæleliv i de første 3 syvårsepoker. Ubevidste spørgsmål om skæbne, om det gode og det onde. Imponderale virkninger fra lærerens personlighed. Erkendelse af det sjælelige og åndelige i barnet. Betydning af nedarvning og efterligning. Autoritet. Levende begreber. Eurytmiens pædagogisk didaktiske betydning. Gymnastik. Opdragelsens mål: mennesket som et frit væsen

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Mennesketilværelsens skjulte sider og Kristus-impulsen


Rudolf Steiner
23 sider
ISBN 87-88124-51-7

Under søvnen: 1. stadium: Ubevidst angst og længsel efter Gud. 2.stadium: Kosmisk oplevelse af planetbevægelser. 3. stadium: Fixstjerneoplevelse. Liv og død og ny fødsel. Efter Golgata kan mennesket ikke fuldt ud være et menneskevæsen, hvis det ikke finder vejen til Kristus-impulsen.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Menneskets tolv sanser


Rudolf Steiner
20 sider 
ISBN 87-88124-67-3

1 foredrag holdt i Dornach, 8. august 1920
Foredraget omhandler menneskets tolv sanser i forhold til imagination, inspiration og intuition.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Menneskets og menneskehedens åndelige ledelse

 

Rudolf Steiner
62 sider
ISBN 87-88124-39-8

Menneskehedens udvikling ud fra åndsvidenskabelig forskning. Der tales her for første gang offentligt om de to Jesusbørn, og der skildres vejen fra Jesus af Nazareth til Kristus. Desuden skildres mytologiens guder og helte samt engle og luciferiske væsener og deres indgriben i menneskehedens udvikling. Teodicé-spørgsmålet om det ondes mening fremstår i en ny belysning.

OBS. Denne bog kan også købes som lydbog.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Werner Hassauer

Menneskets fødsel


Werner Hassauer
110 sider
ISBN 87-88124-19-3

Mennesket som sjælelig-, åndeligt og -legemligt væsen. Menneskets bestemmelse - mennesket som frit væsen. Menneskets tilblivelse som formet liv under den embryologiske udvikling. Fødslen som frigørelse fra de omgivende hylstre. Fødslen som åndedrætsoplevelse, som rumoplevelse, tidsoplevelse, smerteoplevelse og tyngdeoplevelse. Menneskeværdig fødselshjælp.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Menneskevæsen, menneskeskæbne og verdensudvikling


Rudolf Steiner
124 sider
ISBN 87-88124-59-2

Menneskets legeme, et ”gudernes tempel”. Hjælpen fra Kristus som formidleren af den moralske verdensorden under menneskets søvn. Vilje og tænkning i forhold til menneskets forgangne og fremtidige skæbne. Kristi gerning og dødens gåde i menneskehedens udvikling. Nødvendigheden af en Mikaelfest som korrelat til opstandelses-påskefesten. Verdenspinse, antroposofiens budskab.

OBS. Denne bog kan også købes som lydbog.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Michaels Mission - Bind I


Rudolf Steiner
106 sider 
ISBN 87-88124-18-5

6 foredrag

Fra indholdet kan nævnes:
Michaels magt og Michaels mission. Åbenbaringen gennem Michael.  Golgata. Ordet der blev kød og kødets åndeliggørelse. Michaelisk tænkning. Mennesket som oversanseligt væsen. Den gamle mysteriekultur og Michaels impuls. Den senindiske yogakultur. Fremtidens Michael-kultur

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Michaels Mission - Bind ll


Rudolf Steiner
117 sider 
ISBN 87-88124-26-6

6 foredrag

Fra indholdet kan nævnes:
Elementarverdenens medvirken i menneskets skæbneforløb. Historiebetragtning og mysteriet på Golgata. Erindring og verdensæteren, ansvarligheden for det tænkte. Det første Goetheanum. Ånden som skaberen af det materielle.  Lucifer, Kristus, Ahriman. Byggestil som udtryk for menneskehedens udvikling. Lysets, rummets og jordens mysterier. Hemmeligheden om sygdom og sundhed, fødsel og død.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Mysterieformer


Rudolf Steiner
202 sider
ISBN 87-90678-05-2

14 foredrag holdt i Dornach fra 23. november til 23. december 1923

Fra indholdet kan nævnes:
Om menneskets sjæleliv. Menneskets sammenhæng med jordplaneten. Sommervilje og vintervilje. Jordens krystaldække. Metallernes sprog. Den tidligere jordatmosfære. De efesiske Artemis-mysterier. De hiberniske mysteriesteder. De chtoniske og de eleusinske mysterier. Aristoteles og Alexander. De samothrakiske kabirers mysterier. Det rosenkreuzeriske mysterievæsen.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Mørkets ånders nedstyrtning


Rudolf Steiner
107 sider
ISBN 87-88124-01-0

6 foredrag holdt i Dornach fra 14. til 28. oktober
Foredragene er en fortsættelse af Den spirituelle baggrund for den ydre verden

Fra indholdet kan nævnes:
Michaels kamp med dragen. – De ahrimanske magters nedstyrtning i det 19.århundrede og følgerne deraf for menneskehedens udvikling. Abstrakte idealers manglende virkning og spirituelle erkendelseskraft. Ahrimanske væseners stræben efter at beherske den menneskelige tænkning. Mørkets ånders forandrede virke efter 1879. Tildragelser i den åndelige verden og deres virkning i historiens gang.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Nervøsitet og hvordan den overvindes


Rudolf Steiner
19 sider
ISBN 87-88124-25-8

1 foredrag holdt i München, 11 januar 1912
I dette foredrag gives der nogle simple, men effektive øvelser til at modvirke nervøsitet og dårlig hukommelse – øvelser, der også hjælper til at få bedre herredømme over sig selv.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Om at glemme


Rudolf Steiner
17 sider
ISBN 87-88124-19-3

1 foredrag holdt i Berlin, 2. november 1908
I dette foredrag omhandles, hvilken betydning det har at kunne glemme. Hvad er det positive ved glemselen?

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Om det rette forhold til antroposofi


Rudolf Steiner
26 sider
ISBN 87-88124-02-9

Visionært klarsyn og tænkning. Grunden til at man ikke husker tidligere inkarnationer. Tankerne afgiver substansen til at tilegne sig det, der er i den åndelige verden. Skarp tænkning: enkle hjernevindinger. Udvikling af dømmekraft giver mulighed for i den næste inkarnation at huske den nuværende.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Okkult fysiologi

 

Rudolf Steiner
244 sider
ISBN 87-90678-24-9

Oversanselige kraftsystemer står bag dannelsen og funktionen af alle organer og fysiologiske processer i mennesket. Denne bog beskæftiger sig med, af hvilken art disse kræfter er, og hvorledes de griber ind i de fysiologiske processer, når de betragtes og erkendes ud fra et skolet klarsyn.
Rudolf Steiner holdt foredragsrækken om okkult fysiologi i 1911 i Prag. Lægevidenskaben er udviklet betydeligt siden da, men da okkult fysiologi netop beskæftiger sig med det, der ligger bag de ydre videnskabelige kendsgerninger, er foredragene lige så aktuelle som dengang.

 

Kandinsky

Om det åndelige i kunsten


Kandinsky
138 sider
ISBN 87-88124-56-8

Bogen er en kunsthistorisk klassiker, hvor Kandinsky giver et meget moralsk bud på, hvad kunst er/bør være: ”meningsfuld magt, som skal tjene menneskesjælens udvikling og forædling.” Den kunsthistoriske betydning ligger primært i, at Kandinsky her udvikler sin filosofi om farvernes psykologiske betydning.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Opdragelseskunst


Rudolf Steiner
185 sider
ISBN 87-88124-76-2

15 seminardrøftelser og 2 foredrag holdt i Stuttgart fra den 21. august til den 6. september 1919 i anledning af grundlæggelsen af Den frie Waldorfskole”

Fra indholdet kan nævnes:
De fire temperamenter og deres pædagogiske behandling. Ernæring. Eventyrfortællinger. Tegnemotiver. Dyrefortællinger. Temperamenternes ekstremer. De tre ”askepotter” i klassen. Undervisningseksempler. Pædagogisk behandling af dydsmønstre. Ubegavede og begavede. Forholdsregler til at hjælpe begavede elever. Eurytmi. Musik. Seksualoplysning og plantevækst. Musikundervisning. Vidnesbyrd. Modellering. Håndarbejde.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Orienten i Occidentens lys, Lucifers børn og Kristi brødre


Rudolf Steiner
178 sider
ISBN 87-88124-54-1

9 foredrag holdt i München fra den 23. til den 31. august 1090

Af indholdet kan nævnes følgende:
De første fire trin af den vestlige indvielse. Erinyer og eumenider. Saturn-, Sol-, Måne- og Jordudvikling og den firleddede menneskenatur. Kristus-begivenheden.  Indra. Jehova. Kristus. Indisk, persisk og græsk gudeverden. De indviede af Rosenkorset. Ødipus- myten og beretningen om Judas. Tallets hemmeligheder. Skythianus. Gautama Buddha. Zarathustra. Manes. Skythianus. Gautama Buddha. Zarathustra. Manes.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rich. Dam

Paulus mellem øst og vest


Rich. Dam

102 sider
ISBN 87-88124-47-9

Tidens fylde. Paulus’ Damaskusoplevelse. Paulus’ lære om Kristus. Paulus’ lære om ”De sidste ting”. Menigheden. Erkendelsesteori på paulinsk grundlag.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Friedrich Benesch

Pinse i dag - Fællesskab i individualismens tegn


Friedrich Benesch

36 sider
ISBN 87-88124-66-5

Festen for fællesskabet i Helligåndens sfære og samtidig den frie individualitets fest.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Polariteten mellem varighed og udvikling i menneskelivet - Bind 1


Rudolf Steiner
139 sider
ISBN 87-88124-45-2

7 foredrag holdt i Dornach fra 6. til 20. september 1918

Fra indholdet kan blandt andet nævnes:
Augustin og Descartes. Måne og sol. Auguste Comte og Schelling. Idealernes kraft. Den ottende sfære. Skinhistorie og reale begivenheder. Fatalisme og dualisme. Anelse, profetisk vision, apokalypse. Det villende og det tænkende menneske. Varighedens sfære og forgængelighedens region. Rummets trefoldighed som afbillede af den trefoldige Gud.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Polariteten mellem varighed og udvikling i menneskelivet - Bind 2


Rudolf Steiner
154 sider
ISBN  87-88124-50-9

8. foredrag holdt i Dornach fra 21. september til 13. oktober 1918

Fra indholdet kan blandt andet nævnes:
Svingningsloven. Åndsvidenskab som bro mellem naturordning og åndsordning. Semitisk og græsk kultur. Tidens væsen og varighedens væsen. Død og arvelighed. Golgata-mysteriet. Naturvidenskabens spøgelsesagtige væsen. Betydningen af året 666. Gondishapur-akademiet. Året 333. Rom på Augustus’ tid og den katolske kirke.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Prins Immanuel af Betlehem og Yeshua af Nazaret


Trond Skaftnesmo

67 sider
ISBN 978-87-90678-37-1

Vi kender alle billedet af stalden med den hellige familie, de tre vise mænd på den ene side, hyrderne på den anden og stjernen over det hele. Men lægger vi evangeliernes fremstillinger til grund, er dette billede en umulig konstruktion.

Nyere skriftfund viser, at der i Judæa i tiden omkring Jesu fødsel var forventet en præstelig såvel som en kongelig Messias. Når vi så støder på kunstneriske fremstillinger fra middelalderen og renæssancen med ”et ekstra Jesus-barn”, lyser et uventet dyb af mening pludselig frem bag historiens slør.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Pædagogik og erkendelse af mennesket


Rudolf Steiner
Antal sider 154
ISBN 10 87-90678-09-5

Referat af en serie foredrag, afholdt i Arnhem i juli 1924. 

Med erkendelse af mennesket menes den viden, der bygger på Rudolf Steiners skuen af det oversanselige. Ligesom i flere andre foredragsrækker redegør Steiner her for barnets væsen og den rette måde at behandle barnet på i førskole-alderen og i de syv første skoleår. Vigtigt er det, at læreren er en slags kunstner, der besidder fornemmelse for barnets egenart og har frihed til at undervise i overensstemmelse med den. Men bogen rummer meget mere end det. På en veloplagt og fornøjelig måde taler Steiner om vidt forskellige emner. Og Goethe og Schiller. Om sygdommen hydrocefali. Om den dybere betydning af betegnelsen for hoved på forskellige sprog. Om virkningen af te og kaffe eller kartofler. Eller han gør sig lystig over visse logiske følger af relativitetsteorien. Bogen giver en letfattelig indføring i store dele af steinerskolernes pædagogik og erkendelse af mennesket.

.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Rosenkreuzernes teosofi


Rudolf Steiner
160 sider
ISBN 87-88124-92-4

14 foredrag holdt i München 22. maj til 6. juni 1907

I denne foredragsrække giver Rudolf Steiner et omfattende billede af udviklingen af kosmos, jorden og mennesket, endvidere skildres menneskets liv her på jorden og livet mellem døden og en ny fødsel. Det vises, at karmaloven ikke står i modsætning til individets frihed. Afslutningen af foredragsrækken består af en indgående fremstilling af den kristne og rosenkreuzeriske indvielsesvej.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Rudolf Steiner om selvmord


Maria Nagy

48 sider
ISBN 87-90678-11-7

Kan det være rimeligt at tage sit eget liv, hvis man lider af en uhelbredelig sygdom? Eller hvis man derved kan redde en anden fra at blive fængslet og tortureret?

Bogen giver kloge og ofte overraskende svar. Måske kan den endda hjælpe læseren til at klare situationer, som tilsyneladende er udsigtsløse.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Sjælelivets forvandlinger


Rudolf Steiner
230 sider
ISBN 87-88124-96-7

7 foredrag holdt i München og Berlin fra 21. oktober 1909 til 12.maj 1910

Fra indholdet kan nævnes:
Vredens mission. Sandhedens mission. Andagtens mission. Den menneskelige karakter. Egoismens væsen. Åndsvidenskaben og sproget. Den menneskelige samvittighed. Kunstens mission. 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Skæbnedannelse under søvn og vågen tilstand


Rudolf Steiner
24 sider
ISBN 87-88124-11-8

Der skildres, hvad vi oplever mellem indsovningen og opvågningen, hvor astrallegemet og jeget er uden for det fysiske legeme og æterlegemet, og hvilke konsekvenser idealisme og næstekærlighed har for oplevelserne under søvnen og for karmadannelse.

.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Social forståelse ud fra åndsvidenskabelig erkendelse


Rudolf Steiner
58 sider
ISBN 87-88124-93-2

Nedgangskræfter i den nutidige civilisation: Manglende kosmogoni, fatalisme i stedet for frihed. Naturnødvendighed. Egoisme i stedet for altruisme. Begreber, der ikke er virkelighedsmæssige. Anlæg hos forskellige folkeslag. Afgrund mellem viden og tro. Tredeling. Overfladisk materialistisk historieopfattelse. Troen på intelligensens afhængighed af det legemlige. Spiritualisering af intellektet. Den fysiske jords forfald. Det sociale vil ikke kunne hentes 

 

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Syv foredrag om sundhed og sygdom


Rudolf Steiner
134 sider
ISBN 87-88124-61-4

Indbildt syge. Sundhedshigen. Hygiejnen som socialt spørgsmål. Retningslinjer til forståelse af den på antroposofisk åndsvidenskab opbyggede helbredelsesmetode. Hvad kan lægekunsten opnå ved en åndsvidenskabelig betragtning.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Teosofisk moral


Rudolf Steiner
70 sider
ISBN 87-88124-33-9

Kilderne til de moralske impulser. Indisk andagt og nordisk mod. Nye moralske impulser i den 5. efteratlantiske kulturperiode. Frans af Assisi. Helbredende virkninger af moralske impulser. De atlantiske mysterier blev forrådt – moralsk nedgang. De nordlige europæiske mysterier beskyttet. Forrådnelsesdæmoner. Spedalskhed. Mysterierne ved Sortehavet. Buddha og Kristus. Kristus-impulsen, menneskenes moralske impulser og menneskehedens fremtidige evolution.

 

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Tilbage fra i morgen


George G. Ritchie
105 sider
ISBN 87-88124-48-7

Bogen er udsolgt fra forlaget

En betagende og livsbekræftende bog, hvor lægen, George G. Ritchie skildrer, hvad han som ung rekrut oplevede i legemsfri tilstand i forbindelse med en svær influenza, hvor han blev erklæret klinisk død.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Verden, jorden og mennesket


Rudolf Steiner
179 sider
ISBN 87-88124-27-4

Ægyptisk kultur og nutiden. Urgammel visdom og ny apokalyptisk visdom. Naturens og de åndelige væseners rige. De åndelige væseners ydre manifestation i elementerne og i de kosmiske udviklingstilstande. Menneskets udvikling i sammenhæng med den kosmiske evolution. Formes ånder som jordtilværelsen regenter. Dyreskikkelserne som stivnet fysiognomisk udtryk for menneskelige lidenskaber. Menneskets sammenhæng med de forskellige himmellegemer.

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Uddrag af Akasha-kronikkenRudolf Steiner
207 sider
ISBN 87-90678-33-8

Vore atlantiske forfædre. Den lemuriske race. Adskillelsen i køn. Den hyperboræiske og polariske epoke. Jordens begyndelse og dens planetariske tilstande.  Solen og månens udtræden. Jorden og dens fremtid. Livet i Saturn-, sol-, og månetilstanden. Livet på jorden. Menneskets fire led.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Verden som resultat af ligevægtsvirkninger


Rudolf Steiner
54 sider
ISBN 87-88124-97-9

Grundoplevelsen i det fjerde og femte efteratlantiske tidsrum. Lucifers og Ahrimans kampe i den menneskelige organisme. Verden som resultat af ligevægtsvirkninger

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Verdensnytår Nytårstanker


Rudolf Steiner
89 sider
ISBN 87-96078-00-1

Lysets, menneskets og jordens mysterier. Et juleforedrag. Den michaeliske vej til Kristus. Den menneskelige viljes mysterium. Nødvendigheden af den nye åbenbaring. Nødvendigheden af en ny Kristus-oplevelse. Åbenbaringsdogmet og den rene sanseerfarings dogme.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Verdenshistorien i antroposofisk belysning


Rudolf Steiner
153 sider
ISBN 87-88124-88-6


9 foredrag holdt i Dornach fra 24. december 1923 til 1. januar 1924

Af indholdet kan blandt andet nævnes:
Menneskets sjælelige historie med henblik på hukommelsens udvikling. Bevidsthedsplaner og udviklingsimpulser hos Asiens gamle folkeslag. Den ægyptisk-kaldæiske tidsalder. Gilgamesh og Eabani. De hyberniske og de efesiske mysterier. Alexander og Aristoteles. De orientalske mysteriers karakter og de græske mysteriers karakter. Erkendelsen af menneskets sammenhæng med verden går tabt i nyere tid. Efesus-branden og Goetheanums brand.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Verdens-jeg og menneske-jeg / Mikrokosmisk-oversanselige væsener / Kristi naturRudolf Steiner
26 sider
ISBN 87-88124-74-6

1 foredrag holdt i München 9. januar 1912.

Indgår i en samling af foredrag om den esoteriske kristendom. 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Østens - og vestens mysetrierRudolf Steiner
77 sider
ISBN 87-90678- 31-1

Mysterierne har stået bag ved menneskehedens udvikling, og bogen giver et overblik over deres historie. Indvielsens trin. Oplevelse af åndelige kendsgerninger og væsener. At skue solen ved midnatstid. Zarathustra- indvielsen. De ægyptiske mysterier. Den hellige gral.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Åndelige hierarkier og deres genspejling i den fysiske verdenRudolf Steiner
181 sider
ISBN 87-90678-14-1

I bogen Videnskaben om det skjulte har Rudolf Steiner givet sin kosmologi. I foredragsrækken Åndelige hierarkier og deres genspejling i den fysiske verden uddyber han dette billede af åndelige magters virke og fremkommer med yderligere oplysninger om tilværelsen og menneskets væsen.

Fra indholdet kan nævnes:
Individualitetens udvikling og jordmateriens skæbne. Dionysios Areopagitas hierarkilære. Planeternes bevægelsesimpulser. Elementarvæsenernes opståen. Solsystemets udvikling. Urverdenens visdom. De hellige rishier.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Åndelige væseners indvirkning på mennesketRudolf Steiner
219 sider
ISBN 87-88124-98-3

13 foredrag holdt i Berlin fra 6. januar til 11. juni 1908

Af indholdet kan blandt andet nævnes:
Dyrenes, planternes og mineralernes gruppesjæle. Planettilværelse, soltilværelse og dyrekredstilværelse som kosmiske udviklingstrin. De efteratlantiske kulturperioder. Kristendommen som menneskehedens religion. Æterlegemets fornyede løsgørelse og følgerne deraf. Nervøsitet som følge af manglende bevidsthed om den åndelige verden. Yogaens opståen. Elementarvæsener. Fantomer, spektre, dæmoner. Kunst og forbindelse med åndelige væsener.

 

 

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Åndsvidenskabelig menneskekundskabRudolf Steiner
217 sider,
ISBN 97-90678-03-6

13 foredrag holdt i Berlin mellem den 19.oktober og 27.april 1909

Af emner, der omtales, kan nævnes:
Astralverdenen. Det fysiske plans historie og den okkulte historie. Astralplanets lov: forsagelse. Devakanplanets lov: offer. Om smertens, lidelsens, lystens og salighedens væsen. De fire menneskelige gruppesjæle: Løve, ørn, tyr og menneske. Sygdomsformernes væsen. Arvesyndens væsen. Om rytmen i menneskets legemer. Mefistofeles og jordens jordskælv. Rytmer i menneskenaturen. Kristendommen i vor nuværende.

Jupiter - Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Åndelige sammenhænge i menneskets organismeRudolf Steiner
55 sider
ISBN 87-88124-52-5

Møde mellem jeg/astrallegeme og æterlegeme/fysisk legeme. Erindring. Rytmer. Ydre fordøjelses væsen. Belivelse af næringsstofferne. Æterisering, astralisering.  Betændelse og svulst. Forandring af kulturen og fysiologiske forandringer. Den gamle, lyse tidsalder. Sygdommens og sundhedens væsen. Sygdom og helbredelse i den mørke tidsalder. Nyt forhold til lyset i vor tid. Kristustildragelsen og belivelsen af det døde lys.

2 kommentar(er)

Klik her og skriv gerne dine synspunkter til os

Skjul kommentarer
2014.10.18 Skrevet af Dorte Schweitz
Novalis navn var Friedrich von Hardenberg, ej Heinrich. Med venlig hilsen Dorte.
Skrevet af

Giv mig besked

Ja tak, jeg vil gerne have besked vedrørende nye udgivelser og begivenheder fra Forlaget Jupiter

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet