Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Gotthold Ephraim Lessing

Menneskeslægtens opdragelse


Gotthold Ephraim Lessing
34 sider 
ISBN 87-88124-58-4

Det hævdes i dagens debat om religion og livsanskuelse, at reinkarnationstanken stammer fra Østen og egentlig er fremmet for europæisk tænkning, der hviler på kristendommen. Men allerede i 1780 fremsatte den berømte tyske digter og filosof, Gotthold Ephraim Lessing, idéen i skriftet ”Menneskehedens opdragelse.” Den var en frugt af hans egen klare og dristige tænkning, og hans forudsætninger var ikke Østens religioner, men tværtimod et indgående kendskab til Bibelen.
Den vesterlandske reinkarnationside bør drages ud af sin ufortjente glemsel.