Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Friedrich Rittelmeyer

Meditation


Friedrich Rittelmeyer
205 sider
ISBN 67-88124-60-6

Menneskeheden oversvømmes i dag af alle mulige forslag til meditation. I denne bog kan man hente råd om kristen meditation hentet ud fra Johannesevangeliet.

Fra indholdet kan f.eks. nævnes: Nutidens farer og fremtidsperspektiver. Kloster og tempel i vort indre. At lære meditation. Forbøn. Helliggørelse af vor stræben efter erkendelse. Luther om meditationen. Sygdom.  Kristi kors dom meditationsindhold. Meditationens virkning på legemet. Opdragelse af viljen. Mystik og meditation. Meditation i det Nye testamente.