Forfattere udgivet på Forlagte Jupiter

Ugivelser i 2016

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Heinz Zimmermann

MEDITATION

HEINZ ZIMMERMANN

ROBIN SCHMIDT

159 sider
ISBN 978-87-90678-42-5

Bogen formidler grundlaget for antroposofisk meditation og muligheden for udvikling af et indre liv. Et kernepunkt er evnen til at lede sig selv på den indre vej og bringe frugterne af det indre arbejde til udfoldelse i hverdagen. Rudolf Steiners skrift Hvordan når man til erkendelse af de højere verdener er i forbindelse hermed det centrale udgangspunkt.

Bogen er egnet for både begynderen og den mere erfarne. Den beskriver, hvordan man selv opbygger en meditation og indleder en spirituel udvikling.

I tillægget finder man de af Rudolf Steiner angivne vigtigste øvelser og meditationer.