Forfattere udgivet på Forlagte Jupiter

Ny ugivelser

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

LYDBØGER

Forlaget Jupiter har foranstaltet, at nogle af forlagets bøger nu er indtalt som lydbøger.
Det fremgår af bogoversigten hvilke bøger det drejer sig om.

Lydbogen leveres på en disk, som har samme størrelse som en musik CD, men den er formateret på en anden måde - som MP3 fil -  Disken kan afspilles på mange af de nyere CD-afspillere men ikke på alle.

Mp3 disken vil umiddelbart kunne afspilles på en computer med CD/DVD-drev.

Fra en computer kan Mp3-filerne overføres til en hvilken som helst Mp3 afspiller eller mobiltelefon. Mobiltelefonen må dog evt. være udstyret med et datakort, (som regel et micro SD-kort)

Fra Mp3 afspiller og mobiltelefon vil lydbogen kunne høres med hovedtelefoner eller ved hjælp af en lille højtaler.

 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Menneskesjælen / Årets Højtider

Rudolf Steiner
183 sider
ISBN 978-87-90678-43-2

Alle bogens foredrag er fra 1923, året efter Julestævnet og sent i Rudolf Steiners - Tilmålte
tid - de fleste af dem i Stuttgart og Dornach og for mennesker som var fortrolige med antroposofien. Til dem taler Rudolf Steiner frit, her kan han gå direkte ind til sagens kerne.

Titlen røber ikke et gennemgående tema i bogen: Sproget, som bliver brugt i mange forskellige sammenhænge: Sproget som resultat af det lille barns måde at lære at gå på, som vidnesbyrd om vores tankeverden: Materialistisk eller med et åndeligt indhold og dermed sproget som forudsætning for vores forbindelse med ærkeenglenes hierarki under søvnen - og vores nuværende 'døde' sprog, som vi, takket være Golgatamysteriet har fået mulighed for igen at udvikle til et følelses- og viljessprog; det sidste sagt under et Michaels-foredrag.
De overraskende forbindelser som Rudolf Steiner knytter mellem fænomenerne, kaster nyt lys over dem - og over vores syn på dem.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

DEN BIBELSKE SKABELSELSHISTORIES HEMMELIGHEDER

RUDOLF STEINER

147 sider
ISBN 978-87-90678-44-9

Rudolf Steiner skildrer i denne foredragsrække, hvorledes man ud fra åndsvidenskabelig forskning kan forstå den bibelske skabelseshistorie. Der omtales blandt andet:

Urordenes mysterium. Skabelsen af menneskets form ud fra det lydagtige. De syv skabelsesdage. Elohim, deres væsensform og væsensskaben.

Lys og mørke.

Den elementariske tilværelse. Mennesketilblivelsens udvikling indtil den sjette skabelsesdag - mennesket som skabelsens førstevæsen.

Det måneagtige i mennesket. Overensstemmelse mellem Bibelen og den klarsynede forskning.