Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Antroposofien og det menneskelige gemyt


Rudolf Steiner
74 sider
ISBN 87-88124-21-5

Billedet af Mikaels kamp med dragen. Menneskets ansvar over for kosmos. Betingelser for at fjre en efterårsfest. Druidemysterier og Mithrasmysterier. Den sociale betydning af en Mikael-fest.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Antroposofiske ledesætninger


Rudolf Steiner
198 sider
ISBN 87-88124-80

Rudolf Steiner skrev efter grundlæggelsen af Det almene antroposofiske Selskab i forbindelse med Julestævnet i Dornach 1923 og indtil sin død i marts 1925 en række på i alt 185 Antroposofiske ledesætninger, samt regelmæssige breve Til medlemmerne. Disse ledesætninger og breve blev trykt hver uge i medlemsbladet.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Apokalypsen

 

Rudolf Steiner
276 sider
ISBN 87-90678-21-4

Johannes’ Apokalypse eller Åbenbaring er den sidste bog i Det nye Testamente. Dens billedsprog har fascineret mennesker gennem to tusinde år.Ved hjælp af åndsvidenskaben kaster Rudolf Steiner et nyt, overraskende lys over Apokalypsen, og en meningsfuld sammenhæng begynder at tegne sig for læseren.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Bidrag til forståelse af Golgata-mysteriet - Bind l


Rudolf Steiner
135 sider
ISBN 87-88124-14-2

7 foredrag holdt i Berlin fra 6. februar til 20. marts 1917

Fra indholdet kan nævnes:
Materialisme og åndelighed. Sjælekræfternes metamorfose. Menneskesjælens tre møder med Ånden, med Gudssønnen, med Faderguden. Det moralskes kimkraft. Menneskesjælen og universet. ”Des erreurs et de la vérité” (”Om fejltagelser og sandheden”) af Saint Martin.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Bidrag til forståelse af Golgata-mysteriet - Bind ll

 

Rudolf Steiner
218 sider
ISBN 87-88124-20-7

10 foredrag holdt i Berlin fra 27. marts til 8. maj 1917

Fra indholdet kan nævnes:
De palæstinensiske mysterier. Det paulinske, psykiske og pneumatiske menneske. De hedenske mysterier. Tredelingen i legeme, sjæl og ånd. Det antireligiøse som sygdom, ulykke og selvbedrag. Det fysiske og det moralske. Mysterierne og livet. Imperium Romanum og kristendommen. Julian Apostata. Den manikæiske lære og Augustin. Kristi anden korsfæstelse.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Broen mellem verdensåndeligheden og det fysiske i mennesket

 

Rudolf Steiner
259 sider
ISBN 87-88124-71-1

På sporet af den nye Isis, den guddommelige Sophia

16 foredrag holdt i Dornach, Bern og Basel fra 26. november til 26. december 1920

I denne foredragsrække fremstilles det ud fra forskellige aspekter, hvorledes vor tid problemer ikke kan løses teknisk-materielt men kun ud fra en åndelig-sjælelig ændring i vores opfattelse af verden.Naturens orden og moralsk verdensorden. Gamle og nye indvielsesmetoder.Det moralske som kilde til det verdensskabende. Julemysteriet. Solmysteriet og Kristusmysteriet. Stjernehimlen og menneskets indre.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Christian Rosenkreutz og Buddhas mission på Mars

 

Rudolf Steiner
18 sider
ISBN 87-88124-23-1

1 foredrag holdt i Neuchâtel 18.december 1912

Indgår i en samling af foredrag om den esoteriske kristendom.
I foredraget skildres bl.a. forholdet mellem Christian Rosenkreutz og Buddha. Buddhas kosmiske offergerning på Mars og betydningen for de kræfter, der udgår fra Mars-sfæren og betydningen af dette for den esoteriske udvikling.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

De jyske fødselsmysterier


Rudolf Steiner
18 sider
ISBN 87-88124-04-5

Jesus og Kristus. Den gnostiske og de dogmatiske trosbekendelsers opfattelse af Kristus. Syden mistede Kristus-begrebet, da gnosis svandt og blev udryddet. De nordiske mysterier blandt ingevonerne. Undfangelsen i den første fuldmånetid efter forårsjævndøgn.Vaner og aser. Herta-dyrkelsen.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

De åndelige væsener i himmellegemerne og i naturrigerne


Rudolf Steiner
159 sider
ISBN 87-88124-29-0

10 foredrag holdt i Helsingfors fra den 3. til den 14. april 1912

Fra indholdet kan nævnes:
Elementarvæsener.Engle, ærkengle, archai er tidsånder. Klarsynets første og andet trin. Iagttagelse af det andet hierarki. Iagttagelse af det første hierarki. Om Zarathustras lære. Solens og fixstjernernes udvikling. Planetsystemets æterlegeme. Om kometer. Flere enkeltheder angående åndelige væseners virke i naturrigerne og himmellegemerne. Planeter og metaller.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Den bibelske skabelseshistories hemmeligheder


Rudolf Steiner
244 sider
ISBN 87-88124-34-7

Seksdagesværket i 1. Mosebog
10 foredrag holdt i München far den 17. til den 26.august 1910

Fra indholdet kan nævnes:
Urordenes mysterium. De syv skabelsesdage. Elohim. Æonerne eller tidsånderne.Lys og mørke. Den elementariske tilværelse og de bagved  virkende åndelige væsener. Jahve-Elohim. Kompositionen i den første og anden skabelsesdag. Arbejdet på menneskets organer i den elementariske tilstand. Mennesketilblivelsens udvikling til den sjette skabelsesdag. Overensstemmelse mellem Bibelen og den klarsynede forskning.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Den spirituelle økonomis princip i sammenhæng med inkarnationsspørgsmål

 

Rudolf Steiner
117 sider
ISBN 87-88124-85-1

Den spirituelle økonomis princip i sammenhæng med reinkarnationsspørgsmål. Et aspekt af menneskehedens åndelige ledelse. Kristendommen i vor nutidige menneskeheds udvikling. Førende individualiteter og avatariske væsener. Den makrokosmiske og den mikrokosmiske ild. Åndedrættets og blodets åndeliggørelse. Golgata. Den hellige grals broderskab. Den åndeliggjorte ild. Fra Buddha til Kristus.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Den okkulte udviklings betydning for mennesket

 

Rudolf Steiner
189 sider
ISBN 978-90678-36-4

Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelse af esoterikken. Den indre oplevelse af nydelsesmidlerne. De menneskelige sansers evolution. Forårets begyndelse, påskemåne og påskesøndag. Den differentierede oplevelse af det æteriske. Forvandling af dom, følelse og vilje. Paradis- og Gralslegenden. Astralitet og egoitet. Tærskelens vogter. Kain og Abel. Kentaur og sfinks. Lucifer og Ahriman. Kristus i det æteriske. Æterlegemets verdensmaleri

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Den spirituelle baggrund for den ydre verden


Rudolf Steiner
140 sider
ISBN 87-88124-46-0

8 foredrag holdt i Dornach fra den 29. september til den 13. oktober 1917
Foredragene har som fortsættelse Mørkets ånders nedstyrtning

Fra indholdet kan nævnes:
Materialistisk sindelag og ødelæggende kræfter. Uoverensstemmelse mellem intellektuel og moralsk udvikling. Jordisk fuldkommenhed som materialistisk illusion. Ødelæggende kræfter. Jordens og menneskelige legemers hendøen. Ødelæggelsen af den levende tankeverden gennem vor tids intellekt. Genopnåelsen af intuitive-profetiske evner. Erfaring af den historiske virkelighed gennem åndsvidenskaben. 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

De enkelte folkesjæles mission

 

Rudolf Steiner
191 sider
ISBN 87-88124-13-4

11 foredrag holdt i Oslo fra den 7. til den 17. juni 1910

I denne foredragsrække omtaler Rudolf Steiner, hvad der åndsvidenskabeligt, oversanseligt ligger til grund for folkeslagenes udvikling.

.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Det antroposofiske selskabs karma og den antroposofiske bevægelses indhold


Rudolf Steiner
60 sider
ISBN 87-88124-70-3

Den oversanselige kultus. Mikael-strømning og ny kristendom. De to grupper af antroposofiske sjæle. Platonikere og aristotelikere. Mikaeltidsalderen. Himmelsk intellektualitet og selvstændig tænkning.  Arabisme og naturvidenskab. Spiritualisering  afden  jordiske intelligens. Mikaels oversanselige skole og den ahrimanske modskole. Den antroposofiske ånd skal tjene Mikael i kampen for at spiritualisere intelligensen.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Det åndelige menneskes veje og mål - Den nye åndsåbenbarings mission

 

Rudolf Steiner
50 sider
ISBN 87-90678-13-3

I løbet af årene 1908 – 1913 besøgte Rudolf Steiner Danmark fem gange. Under disse besøg holdt han i alt 19 foredrag, deraf et par offentlige, resten for medlemmerne af de daværende teosofiske grupper i København.

De fire foredrag i denne bog omhandler emner som: Mystik og okkultisme som modsatrettede veje til samme mål. Reinkarnation og karma. Sandhed og vildfarelse. Kristus som historiens midtpunkt. De nutidige menneskers søgen efter tilværelsens mening

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Det femte evangelium


Rudolf Steiner
84 sider
ISBN 87-88124-83-5

Jesus fra Nazarets oplevelser i barndom og ungdom. Hans dybe erkendelsesmæssige lidelser i forbindelse med, at de gamle, store åndsstrømninger svandt hen. Det makrokosmiske Fadervor. Forbindelsen mellem essæerne og Johannes Døberen. Jesu oplevelser på vej til Jordandåben.

.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Det helsepædagogiske kursusRudolf Steiner
196 sider samt 15 tavletegninger
ISBN 87-90678-27-2

I denne foredragsrække om helsepædagogik skildres det åndsvidenskabelige grundlag for arbejdet med udviklingshæmmede børn og behandling af børn med specielle af sjælelige og legemlige problemer. Foredragsrækken blev udgangspunktet for den verdensomspændende helsepædagogiske bevægelse.

 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Det moderne menneske og antroposofien


Rudolf Steiner
Antal sider 24
ISBN-10 87-88124-35-5

Menneske og verden. Åndsvidenskabens virkning på  menneskets forestilling, følelse og vilje.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Det musikalskes væsen

 

Rudolf Steiner
146 sider
ISBN 87-88124-62-2

Den dybere betydning af dur og mol. Vort tonesystems udvidelse gennem en ny oplevelse af den enkelte tone. Træsorternes betydning i instrumentbyggeriet. Akustiske problemer og rummets udformning. Musikkens betydning for de gamle kulturer. Ændringer i oplevelsen af musik fra atlantisk tid og frem til i dag. Musikkens kommende inderliggørelse og forvandling til religiøs oplevelse.  De forskellige intervaloplevelser. Musikkens oprindelse i oplevelsen af det spirituelle. Hierarkiernes verden og tonernes verden.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Det sociale spørgsmålRudolf Steiner
62 sider
ISBN 87-90678-17-6

Det sociale livs udvikling i nutiden. Sociale impulser i nutiden. Mennesket i den sociale orden: Individualitet og samfund.

.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Dobbeltgængerens hemmelighed og geografisk medicin


Rudolf Steiner
30 sider
ISBN 87-88124-16-9

1 foredrag holdt i St. Gallen, 16.november 1917

Den ahrimanske dobbeltgænger og fysiske sygdomme og dens forbindelse med elektriske kræfter i vores krop. Dobbeltgængeren og døden. Rationel lægevidenskab - medicinen skal blive en åndelig videnskab. En luciferisk dobbeltgænger og neurasteniske og neurotiske sygdomme.

.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Døden som livsforvandling


Rudolf Steiner
26 sider 
ISBN 87-88124-30-4

1 foredrag holdt i Nürnberg 10. februar 1918

Fra indholdet kan nævnes:
Forbindelserne med de døde. De levendes forhold til døde børn og til ældre mennesker. Begravelsesceremonier. Lyst og lidelse som et ekko fra de dødes omgivelser.

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Elementarvæsener og andre højere væsener


Rudolf Steiner
21 sider
ISBN 87-88124-49-5

1 foredrag holdt i München 14.juni 1908

Fra indholdet kan nævnes:
Ydre kendsgerninger som udtryk for åndelige væsener og deres handlinger. Menneskets søvntilstand. Sjælelige mangler og fantomer, spøgelser og dæmoner. Forbindelse med højere åndelige væsener gennem arkitektur, skulptur, maleri og musik. Åndelige væsener i naturrigerne: Gnomer, undiner, sylfer og salamandre.

 
 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Evolution, involution og skabelse ud af intet

 

Rudolf Steiner
23 sider
ISBN 87-88124-37-1

1 foredrag holdt i Berlin 17. juni 1909

 
 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Evolutionen set ud fra det sandfærdiges synspunkt

 

Rudolf Steiner
85 sider
ISBN 87-88124-73-8

5 foredrag holdt i Berlin fra 31.oktober til 5. december 1911

Der omtales de indre, åndelige aspekter af jordens Saturn-, Sol-, Måneinkarnation og ligeledes det indre aspekt af jordens nuværende inkarnation som Jordplaneten. Det beskrives, hvorledes hele denne udvikling er frembragt af ophøjede åndelige englevæsener. Deres ofre og kærlighedsgerninger omtales. Det ondes opståen. Tidens og rummets opståen. 

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske karmabetragtninger - Bind 1


Rudolf Steiner
186 sider 
ISBN 87-88124-90-8

12 foredrag holdt i Dornach fra den 16. februar til den 23. marts 1924

Betingelserne og lovene for mennesket skæbne. Mineralverdenen som det nødvendige modstykke til friheden. Karmisk nødvendighed og frihed. Dannelsen af impulserne til karma mellem døden og en ny fødsel. Indre og ydre faktorer i menneskets samlede skæbne. Sundheds- og sygdomsanlæg. Vore gerninger træder os i næste jordeliv i møde som skæbnetildragelser. Karmisk bestemmelse skildret  i nogle enkelte menneskeskæbner.

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske karmabetragtninger - Bind 2 første del


Rudolf Steiner
155 sider
ISBN 87-88124-42-8 

9 foredrag holdt i Dornach fra 6.april til 11. maj 1924

Fra indholdet kan nævnes:

Karmiske betragtninger med henblik på den historiske udvikling. Esoteriske træk i den nuværende antroposofiske bevægelse. Karmisk forbundne sjæles virke i den førjordiske tilværelse. Tidligere indviedes reinkarnation? Skæbnespørgsmålet som moralsk oplevelse hos mennesket. Karmiske betragtninger af det individuelle menneskeliv. Sjælens indre aktiviteter for at lære at skue karma. Karma og menneskets ydre udformning.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske karmabetragtninger - Bind 2 anden del


Rudolf Steiner
129 sider
ISBN 87-88124-44-4


8 foredrag holdt i Dornach fra 16. maj til 29.juni 1924.

Fra indholdet kan nævnes:
Karmadannelse ved tilbagevandringens oplevelse af livet på jorden umiddelbart efter døden. Forskelle på den jordiske og den oversanselige verdens virkninger på karmas udformning. Gangen igennem planetsfærerne. Væsener i det åndelige verdensalt og menneskets karma. Karmiske krav og opfyldelser. Ufødthed, udødelighed. De forskellige planetariske regioner. Karmas kosmiske form og den individuelle betragtning af karmiske sammenhænge. Biografi i åndsvidenskabelig betydning. Naturkatastrofer og civilisationskatastrofer.

 
 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske karmabetragtninger - Bind 3


Rudolf Steiner
149 sider
ISBN 87-88124-94-0


11 foredrag holdt i Dornach fra den 1. juli til den 8. august 1924

Fra indholdet kan nævnes:
Intellektualismen. Tanker og verdensæteren. Muhamedansk-spansk aristotelisme. Det kosmisk-åndelige grundlag for Det antroposofiske Selskab. Kristus-længsel i den førjordiske tilværelse. To grupper af sjæle i den antroposofiske bevægelse. De atlantiske orakler. Skolen i Chartres, Cluny. Platonikere og aristotelikere. Den oversanselige Mikael-skole. Rosenkreuzervisdommen. Spiritualisering af intellektet. Todelt angeloi-.rige. Det økumeniske koncil i 869.

 

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske karmabetragtninger - Bind 4


Rudolf Steiner
158 sider 
ISBN 87-88124-09-6

Undertitel: Nutidens åndelige liv set i sammenhæng med den antroposofiske bevægelse

10 foredrag og de sidste ord til medlemmerne, holdt i Dornach fra 5. til 28. september 1924

Fra indholdet kan nævnes:
Det spirituelle urbillede for den antroposofiske bevægelse. Karma bekymrer sig kun lidt om menneskets ydre og indre profession, men meget mere om de indre sjælekræfter og sjælemodstande og om de moralske sammenhænge. Åndelige begivenheder ligger til grund for det, der sker historisk. Resultater fra tidligere kulturepoker bæres ind i senere tider af personer og forandres herved. Arabismen i den europæiske kultur. Mikael-strømningen. Skolen i Chartres. Gudinden Natura. Reinkarnationer af historiske personer.

 
 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske karmabetragtninger - Bind 5


Rudolf Steiner
268 sider
ISBN 87-88124-77-0

16 foredrag holdt i Prag, Paris og Breslau fra 29.marts 15. juni 1924.

Fra indholdet kan nævnes:
Esoteriske betragtninger over karmisk-kosmiske sammenhænge. Urvisdommen.  Akashakrøniken. Menneskets liv i det fysiske legeme og i åndslegemet i de højere hierarkiers rige. Mysteriet på Golgata. Arabismens og korstogenes indflydelse på Europas tankeformer. Menneskets natur forstås ud fra kosmos. Antroposofi som grundlag for erkendelsen af det åndelige i verden og i mennesket og som sjæleimpuls til moralsk og religiøst liv. Karma som udformning af menneskets livsskæbne.

 
 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske karmabetragtninger - Bind 6


Rudolf Steiner
252 sider
ISBN 87-90678-08-7

12 foredrag holdt i Bern, Zürich og Stuttgart, Toquay og London mellem 25.januar og 27 august 1924.

Fra indholdet kan nævnes:
Betydningen af de himmellegemer, der omgiver jorden, for menneskets liv. Karmiske betragtninger over menneskehedens historiske tilblivelse. Fordybelse af kristendommen gennem Michaels solkræfter. Karma i det enkelte menneske og i menneskehedens udvikling.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Erhvervets karma i tilknytning til Goethes liv


Rudolf Steiner
209 sider
ISBN 87-88124-63-0

10 foredrag holdt i Dornach fra 4. november til 27. november 1916

Af emner, der omtales, kan nævnes:
Goethes liv. Det sjæleligt-åndeliges sammenhæng med det fysiske under søvn og i den vågne tilstand. Erhvervsarbejdet som kim til verdens videre udvikling. Psykoanalyse. Livets skæbnemæssige udformning i forhold til de gentagne jordeliv. Nedarvningsimpulser og impulser fra tidligere jordeliv. Okkulte broderskabers virke. Hvorledes kan det nuværende menneske finde vejen til Kristus? Anekult, polyteisme, monoteisme og mysteriet på Golgata. Lucifer og Månens hemmelighed. Mithras og Kristus.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Esoteriske grundelementer


Rudolf Steiner
286 sider
ISBN 87-90678-35-4

Kundaliniilden. Sfinksens gåde. De vises sten. Elementarvæsener. Livet efter døden. Selvmord. Visdom, skønhed styrke. Mandens og kvindens æterlegeme. Betydning af kunstnerisk virke. Jordens udvikling. Videre udvikling af menneskets legeme. Kristi offerdød. Kristendom og karma. Rosenkreuzerne. Forskellige ernæringsformer. Tidssygdomme. Ny spirituel kultur.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Farvernes væsen


Rudolf Steiner
52 sider
ISBN-13 978-87-88124-43-9
Indbinding Hæftet
 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Farvernes væsen II


Rudolf Steiner
52 sider
ISBN 87-88124-43-6

Farveoplevelse og de fire billedfarver. Farvernes billedvæsen og glans. Farve og materie. At male ud fra farven.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Fra Jesus til Kristus


Rudolf Steiner
169 sider
ISBN 87-90678-10-9

10 foredrag holdt i Karlsruhe fra 5. til 14. oktober 1911

I nutidens teologi betragter man ofte Jesus som ”den jævne mand fra Nazareth, der gik rundt på Galilæas veje og gjorde godt”. I bogen Fra Jesus til Kristus viser Rudolf Steiner, hvordan man kan nå videre fra det menneskelige væsen Jesus til en forståelse af det åndelige væsen Kristus. Der kastes et overraskende nyt lys over opstandelsen påskemorgen. Her omtale Steiner for første gang fantomet, kroppens uforgængelige form, der er identisk med det, Paulus kalder opstandelseslegemet.
Her er tale om en bog, der henvender sig til læsere, som søger oplysning om kristendommens allerdybeste og væsentligste problemer.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Hjertets udvikling i barndommen


Rudolf Steiner
19 sider
ISBN 87-9067-20-6

Menneskets livsaldre. Inkarnationsprocessen. Æterlegemet dannes før forbindelsen med det fysiske legeme. Æterlegemet, stjerner, sol, måne og jord. Æterlegemet og hjertet i den anden 7-årsperiode og efter kønsmodningen. Det kosmiske æterhjerte. Karmisk forskel ved død før eller efter kønsmodningen.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Hvordan kan vi hjælpe elementarvæsenerne


Rudolf Steiner
18 sider
ISBN 87-90678-07-9

1 foredrag holdt i Düsseldorf 12. april 1909

Fra indholdet kan bl.a. nævnes: Alt, hvad vi gør, har på samme tid sin betydning for den åndelige verden. Hvorledes kan vi forløse elementarvæsenerne? Hvad betyder det for elementarvæsenerne, om vi er dovne eller flittige? Og hvad betyder det, om vi er muntre og tilfreds eller gnavne og utilfredse?

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Individuelle åndsvæsener og deres virke i menneskets sjæl


Rudolf Steiner
106 sider
ISBN 87-88124-31-2

5 foredrag holdt i Zürich og i Dornach fra 6. til 25. november 1917

Fra indholdet kan nævnes:
Ledelse af menneskene ud fra okkulte grundsætninger. Erkendelse af nogle sygdoms- og helbredelsesprocesser. Afdødes forhold til sjæle, der er døde ved visse attentater.

Nedstyrtningen af mørkets ånder 1841-1879. Nogle broderskabers virke. Tanken som real magt – konsekvensen heraf efter døden. Psykoanalyse, sjælelige sygdomme, åndsvidenskab som medikament. Materialistisk sindede sjæle efter døden. Spiritisme. Kristi æteriske tilsynekomst. Dobbeltgængeren. Kristus som hjælperen ved forvandling af det ondes kræfter til det gode. Friheden. Mennesket og det maskinelle. Lægekunstens åndeliggørelse. Jordmagnetismens hemmelighed. Maskiner med intelligenskraft.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Initiationserkendelse


Rudolf Steiner
310 sider
ISBN 978-87-90678-39-5

De første skridt på den oversanselige erkendelsesvej. Ny og gammel initiationsvidenskab. Mystik, visionære, oplevelser og spiritisme. Menneskets oplevelser under søvnen og dets åndelig-kosmiske tilværelse mellem to inkarnationer. Oplevelse af verdens fortid. Verdensudviklingen i sammenhæng med menneskets udvikling. Mennesket går ind i frihedens tidsalder. Kristi genkomst.

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Jordens indre og vulkanudbrud


Rudolf Steiner
19 sider 
ISBN 87-88124-05-3

1 foredrag holdt i Berlin 16.april 1906

I foredraget skildres, hvilke årsager, der ud fra en okkult betragtning, ligger til grund for vulkanudbrud og jordskælv. Betydning af overvindelse af materialismen.

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Jordens vandkredsløb i forhold til verdensaltet


Rudolf Steiner
19 sider
ISBN 87-88124-22-3

Et foredrag for arbejderne ved Goetheanum om saltvand og ferskvand, om laks og flyndere og om ernæring gennem sanserne.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Jordens død – verdens liv


Rudolf Steiner
152 sider
ISBN 87-90678-34-6

Antroposifiens aktualitet og historievidenskab, socialisme, psykoanalyse. Menneskets skikkelse og indre væsen. Hovederkendelse og hjerteerkendelse. Æterlegemets foryngelse. Den vågne tilstand og søvntilstanden. Forbindelsen mellem levende og døde, spørgsmål og svar i omgang med de døde. Sorg. Det 8. økumeniske koncil i 869. Vore handlinger og lotusblomsterne. Dannelsen af hukommelsen. Pleje af det kunstneriske liv og af fantasien i opdragelse og undervisning.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Karmas åbenbaringsformer


Rudolf Steiner
192 sider
ISBN 87-88124-68-1

11 foredrag holdt i Hamborg fra 16. maj ril 28.maj 1910

I foredragsrækken skildres, hvorledes skæbneloven, karma, virker i det enkelte menneske, i hele menneskeheden, jorden og verden. Der omtales store livsspørgsmål som : Sygdom og sundhed, epidemier, tildragelser i elementerne, død og fødsel – alt sammen i relation til karma.

 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Karmiske virkninger & Antroposofi som livspraksis

 

Rudolf Steiner
27 sider
ISBN 87-88124-36-3

1 foredrag holdt i München, 11.december 1910

Foredraget omhandler bl.a., hvilke karmiske konsekvenser forskellige egenskaber og ydre påvirkninger har allerede inden for den samme inkarnation. Hvad bliver misundelse og kritiserelyst til? Og hvad er konsekvensen af løgnagtighed? Og hvad sker der i næste inkarnation? Og hvorledes kan vi hjælpe mennesker, der f.eks. lider af følgerne af løgnagtighed? Hvad bliver velvilje og tilfredshed til? Og hvad sker der senere, hvis man giver små børn rødvin?

 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Kristi genkomst i det æteriske


Rudolf Steiner
219 sider
ISBN 87-90678-22-2

Kristus, verdensordet, blev kød i Palæstina for 2000 år siden som Jesus af Nazaret. Han har efter himmelfarten i æterisk skikkelse været til stede i jordens æteratmosfære. Her kan han ”ses” af dem, der har udviklet et ”æterisk klarsyn”, sådan som Paulus så ham ved Damaskus.

At udvikle evnen til æterisk klarsyn forudsatte tidligere en esoterisk skoling. I den nærmeste fremtid vil denne evne blive et naturligt anlæg hos mennesker, som da får mulighed for at opleve sandheden i Kristus-ordet: ”Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Kristi vej gennem århundrederne


Rudolf Steiner
16 sider
ISBN 87-88124-15-0

1 foredrag holdt i København 14.oktober 1913

Fra indholdet kan nævnes:
Den efteratlantiske tid. Æterlegemets virke i den urindiske tid, fornemmelseslegemet, astrallegemet i den urpersiske tid, fornemmelsessjælen i den ægyptisk-kaldæiske tid, forstands- og gemytssjælen i den græsk-latinske tid og bevidsthedssjælen i den nuværende tid. Søgen efter Kristus. Mennesker vil skue den æteriske Kristus. Kristus som menneskets rådgiver og ven.

 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Kristus og menneskesjælen


Rudolf Steiner
70 sider
ISBN 87-88124-57-6

Den frie vilje og forståelse af det guddommelige. Syndefald og fristelse – Golgata. De hedenske mysterier. Udødelighed. Overvindelse af døden ved mysteriet på Golgata. Alle vore idealer, som vi giver til Kristus, er frugtbare for hele menneskeheden og fremtidig realitet. Synd og skyld som individuel kendsgerning og objektiv verdenskendsgerning. Gennem mysteriet på Golgata udslettes synden fra jordens videre udvikling.

Sandhed som livs- og erkendelseskraft. Belivelse af det døde ved Kristus. Kristus bærer synden.

 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Kunst og Kunsterkendelse

 

Rudolf Steiner
182 sider
ISBN 87-90678-25-7

Goethe som grundlægger af en ny æstetik. Kunstarternes væsen. Det sanseligt-oversanselige i dets virkeliggørelse gennem kunsten. Kilderne til den kunstneriske fantasi og kilderne til den oversanselige erkendelse. Åndelig erkendelse og kunstnerisk skaben. Kunstens udspring i det oversanselige.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Kunst i mysterievisdommens lys


Rudolf Steiner
171 sider
ISBN 87-88124-78-9

Fra indholdet kan nævnes:
Teknik og kunst. Forvandlingsimpulser i menneskehedens kunstneriske evolution I og II. Verdens-Nytår. Olav Åstesons Drømmekvad. Den moralske oplevelse af farve- og toneverdenen. Den kommende Jupitertilværelse og dens væsener. Plastisk-arkitektoniske billeder

 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Livet mellem to inkarnationer


Rudolf Steiner
15 sider
ISBN 87-88124-75-4

1 foredrag holdt i Breslau, 2. december 1908
I foredraget beskrives i korte træk livet mellem død og ny fødsel.

 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

MatthæusevangelietRudolf Steiner
241 sider
ISBN 87-88124-28-2

12 foredrag holdt i Bern fra den 1. til den 12. september 1910

Fra indholdet kan nævnes:
De efteratlantiske folkestrømninger. Zarathustra. Thot-Hermes og Moses. Det hebræiske folks hemmelighed. Abraham og Melkisedek. Jeshu ben Pandira og essæerindvielsen. Syvtallet og tolvtallet. Lukasevangeliets og Matthæusevangeliets Jesus. Den otteleddede vej. Kristus viser sig kun én gang i et fysisk legeme. Kristus viser sig igen på æterplanet.

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Meditativt erhvervet menneskekundskab


Rudolf Steiner
64 sider
ISBN 87-88124-79-7

Hvem bestemmer egentlig undervisning og opdragelse i dag? Hvad former og inspirerer den pædagogiske hverdag? Pædagogik må bygge på erkendelse af det vordende menneske: ”Kun den menneskelige natur og dens love må være bestemmende for, hvad barnet skal lære på hvert enkelt alderstrin.”

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Menneskeerkendelse og undervisningens udformning


Rudolf Steiner
132 sider
ISBN 87-90678-04-4

Den foreliggende bog består af 8 foredrag, som Rudolf Steiner gav som suppleringskursus for Waldorfskolens lærere, da der det 3. år efter skolens åbning skulle påbegyndes en overbygning med en 10. klasse.

Foredragene yderst aktuelle med hensyn til livsnær undervisningspraksis. Hans karakteristik af unge mennesker i pubertetsalderen med hensyn til indre og ydre fremfærd, ligesom hans fremstilling af den kløft, der meget let opstår mellem unge og ældre på grund af disses forankring i deres egen opvækst, er stadig relevant.

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Mennesket som samklang af det skabende, formende og dannede verdensord


Rudolf Steiner
169 sider
ISBN 87-88124-91-6

12 foredrag holdt i Dornach 19. oktober til 11. november 1923

Fra  indholdet kan nævnes:
Verdens, jordens og dyrenes forbindelse med mennesket. Mennesket som en sammenfatning af ørn, løve tyr eller ko. Dyrenes råb i underbevidstheden. Jordens fysiske substans og sjælens åndelige substans. Kosmiske kræfter i insektverdenen. Planteverdenen og naturens elementarånder. Sygdomme og helbredelsesprocesser. Hemmeligheder i den menneskelige organisme.

 
 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Menneskets oplevelser i det æteriske kosmos

 

Rudolf Steiner
26 sider
ISBN 88-124-84-3

Foredrag holdt i Berlin 7. december 1922

Fra indholdet kan nævnes:
Selvbevidstheden i livet efter døden ved rytmisk veksling mellem oplevelse af hierarkierne og af sig selv. Åndskimens udformning. Planeternes indflydelse på nedstigningen til jorden. Betydningen af livet mellem død og ny fødsel for lægekunsten. Åndskimen forbinder sig med jordtilværelsen, før end æterlegemet gør det – betydningen heraf. Åndserkendelse i det jordiske skaber lys i livet efter døden.

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Menneskeerkendelse, opdragelse og undervisning


Rudolf Steiner
43 sider
ISBN 87-88124-03-07

Barnets sjæleliv i de første 3 syvårsepoker. Ubevidste spørgsmål om skæbne, om det gode og det onde. Imponderale virkninger fra lærerens personlighed. Erkendelse af det sjælelige og åndelige i barnet. Betydning af nedarvning og efterligning. Autoritet. Levende begreber. Eurytmiens pædagogisk didaktiske betydning. Gymnastik. Opdragelsens mål: mennesket som et frit væsen

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Mennesketilværelsens skjulte sider og Kristus-impulsen


Rudolf Steiner
23 sider
ISBN 87-88124-51-7

Under søvnen: 1. stadium: Ubevidst angst og længsel efter Gud. 2.stadium: Kosmisk oplevelse af planetbevægelser. 3. stadium: Fixstjerneoplevelse. Liv og død og ny fødsel. Efter Golgata kan mennesket ikke fuldt ud være et menneskevæsen, hvis det ikke finder vejen til Kristus-impulsen.

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Menneskets tolv sanser


Rudolf Steiner
20 sider 
ISBN 87-88124-67-3

1 foredrag holdt i Dornach, 8. august 1920
Foredraget omhandler menneskets tolv sanser i forhold til imagination, inspiration og intuition.

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Menneskets og menneskehedens åndelige ledelse

 

Rudolf Steiner
62 sider
ISBN 87-88124-39-8

Menneskehedens udvikling ud fra åndsvidenskabelig forskning. Der tales her for første gang offentligt om de to Jesusbørn, og der skildres vejen fra Jesus af Nazareth til Kristus. Desuden skildres mytologiens guder og helte samt engle og luciferiske væsener og deres indgriben i menneskehedens udvikling. Teodicé-spørgsmålet om det ondes mening fremstår i en ny belysning.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Menneskevæsen, menneskeskæbne og verdensudvikling


Rudolf Steiner
124 sider
ISBN 87-88124-59-2

Menneskets legeme, et ”gudernes tempel”. Hjælpen fra Kristus som formidleren af den moralske verdensorden under menneskets søvn. Vilje og tænkning i forhold til menneskets forgangne og fremtidige skæbne. Kristi gerning og dødens gåde i menneskehedens udvikling. Nødvendigheden af en Mikaelfest som korrelat til opstandelses-påskefesten. Verdenspinse, antroposofiens budskab.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Michaels Mission - Bind I


Rudolf Steiner
106 sider 
ISBN 87-88124-18-5

6 foredrag

Fra indholdet kan nævnes:
Michaels magt og Michaels mission. Åbenbaringen gennem Michael.  Golgata. Ordet der blev kød og kødets åndeliggørelse. Michaelisk tænkning. Mennesket som oversanseligt væsen. Den gamle mysteriekultur og Michaels impuls. Den senindiske yogakultur. Fremtidens Michael-kultur

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Michaels Mission - Bind ll


Rudolf Steiner
117 sider
ISBN 87-88124-26-6

6 foredrag

Fra indholdet kan nævnes: Elementarverdenens medvirken i menneskets skæbneforløb. Historiebetragtning og mysteriet på Golgata. Erindring og verdensæteren, ansvarligheden for det tænkte. Det første Goetheanum. Ånden som skaberen af det materielle.  Lucifer, Kristus, Ahriman. Byggestil som udtryk for menneskehedens udvikling. Lysets, rummets og jordens mysterier. Hemmeligheden om sygdom og sundhed, fødsel og død.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

MysterieformerRudolf Steiner
202 sider
ISBN 87-90678-05-2

14 foredrag holdt i Dornach fra 23. november til 23. december 1923

Fra indholdet kan nævnes:
Om menneskets sjæleliv. Menneskets sammenhæng med jordplaneten. Sommervilje og vintervilje. Jordens krystaldække. Metallernes sprog. Den tidligere jordatmosfære. De efesiske Artemis-mysterier. De hiberniske mysteriesteder. De chtoniske og de eleusinske mysterier. Aristoteles og Alexander. De samothrakiske kabirers mysterier. Det rosenkreuzeriske mysterievæsen.

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Mørkets ånders nedstyrtning


Rudolf Steiner
107 sider
ISBN 87-88124-01-0

6 foredrag holdt i Dornach fra 14. til 28. oktober
Foredragene er en fortsættelse af Den spirituelle baggrund for den ydre verden

Fra indholdet kan nævnes:
Michaels kamp med dragen. – De ahrimanske magters nedstyrtning i det 19.århundrede og følgerne deraf for menneskehedens udvikling. Abstrakte idealers manglende virkning og spirituelle erkendelseskraft. Ahrimanske væseners stræben efter at beherske den menneskelige tænkning. Mørkets ånders forandrede virke efter 1879. Tildragelser i den åndelige verden og deres virkning i historiens gang.

 
 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Nervøsitet og hvordan den overvindes


Rudolf Steiner
19 sider
ISBN 87-88124-25-8

1 foredrag holdt i München, 11 januar 1912
I dette foredrag gives der nogle simple, men effektive øvelser til at modvirke nervøsitet og dårlig hukommelse – øvelser, der også hjælper til at få bedre herredømme over sig selv.

 
 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Om at glemme


Rudolf Steiner
17 sider
ISBN 87-88124-19-3

1 foredrag holdt i Berlin, 2. november 1908
I dette foredrag omhandles, hvilken betydning det har at kunne glemme. Hvad er det positive ved glemselen?

 
 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Om det rette forhold til antroposofi


Rudolf Steiner
26 sider
ISBN 87-88124-02-9

Visionært klarsyn og tænkning. Grunden til at man ikke husker tidligere inkarnationer. Tankerne afgiver substansen til at tilegne sig det, der er i den åndelige verden. Skarp tænkning: enkle hjernevindinger. Udvikling af dømmekraft giver mulighed for i den næste inkarnation at huske den nuværende.

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Opdragelseskunst


Rudolf Steiner
185 sider
ISBN 87-88124-76-2

15 seminardrøftelser og 2 foredrag holdt i Stuttgart fra den 21. august til den 6. september 1919 i anledning af grundlæggelsen af Den frie Waldorfskole”

Fra indholdet kan nævnes:
De fire temperamenter og deres pædagogiske behandling. Ernæring. Eventyrfortællinger. Tegnemotiver. Dyrefortællinger. Temperamenternes ekstremer. De tre ”askepotter” i klassen. Undervisningseksempler. Pædagogisk behandling af dydsmønstre. Ubegavede og begavede. Forholdsregler til at hjælpe begavede elever. Eurytmi. Musik. Seksualoplysning og plantevækst. Musikundervisning. Vidnesbyrd. Modellering. Håndarbejde.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Orienten i Occidentens lys, Lucifers børn og Kristi brødre


Rudolf Steiner
178 sider
ISBN 87-88124-54-1

9 foredrag holdt i München fra den 23. til den 31. august 1090

Af indholdet kan nævnes følgende:
De første fire trin af den vestlige indvielse. Erinyer og eumenider. Saturn-, Sol-, Måne- og Jordudvikling og den firleddede menneskenatur. Kristus-begivenheden.  Indra. Jehova. Kristus. Indisk, persisk og græsk gudeverden. De indviede af Rosenkorset. Ødipus- myten og beretningen om Judas. Tallets hemmeligheder. Skythianus. Gautama Buddha. Zarathustra. Manes. Skythianus. Gautama Buddha. Zarathustra. Manes.

 
 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Polariteten mellem varighed og udvikling i menneskelivet - Bind 1


Rudolf Steiner
139 sider
ISBN 87-88124-45-2

7 foredrag holdt i Dornach fra 6. til 20. september 1918

Fra indholdet kan blandt andet nævnes:
Augustin og Descartes. Måne og sol. Auguste Comte og Schelling. Idealernes kraft. Den ottende sfære. Skinhistorie og reale begivenheder. Fatalisme og dualisme. Anelse, profetisk vision, apokalypse. Det villende og det tænkende menneske. Varighedens sfære og forgængelighedens region. Rummets trefoldighed som afbillede af den trefoldige Gud.

 
 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Polariteten mellem varighed og udvikling i menneskelivet - Bind 2


Rudolf Steiner
154 sider
ISBN  87-88124-50-9

8. foredrag holdt i Dornach fra 21. september til 13. oktober 1918

Fra indholdet kan blandt andet nævnes:
Svingningsloven. Åndsvidenskab som bro mellem naturordning og åndsordning. Semitisk og græsk kultur. Tidens væsen og varighedens væsen. Død og arvelighed. Golgata-mysteriet. Naturvidenskabens spøgelsesagtige væsen. Betydningen af året 666. Gondishapur-akademiet. Året 333. Rom på Augustus’ tid og den katolske kirke.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Pædagogik og erkendelse af mennesket

 

Rudolf Steiner
Antal sider 154
ISBN 10 87-90678-09-5
Referat af en serie foredrag, afholdt i Arnhem i juli 1924. 

Med erkendelse af mennesket menes den viden, der bygger på Rudolf Steiners skuen af det oversanselige. Ligesom i flere andre foredragsrækker redegør Steiner her for barnets væsen og den rette måde at behandle barnet på i førskole-alderen og i de syv første skoleår. Vigtigt er det, at læreren er en slags kunstner, der besidder fornemmelse for barnets egenart og har frihed til at undervise i overensstemmelse med den. Men bogen rummer meget mere end det. På en veloplagt og fornøjelig måde taler Steiner om vidt forskellige emner. Og Goethe og Schiller. Om sygdommen hydrocefali. Om den dybere betydning af betegnelsen for hoved på forskellige sprog. Om virkningen af te og kaffe eller kartofler. Eller han gør sig lystig over visse logiske følger af relativitetsteorien. Bogen giver en letfattelig indføring i store dele af steinerskolernes pædagogik og erkendelse af mennesket.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Rosenkreuzernes teosofi

 

Rudolf Steiner
160 sider
ISBN 87-88124-92-4

14 foredrag holdt i München 22. maj til 6. juni 1907

I denne foredragsrække giver Rudolf Steiner et omfattende billede af udviklingen af kosmos, jorden og mennesket, endvidere skildres menneskets liv her på jorden og livet mellem døden og en ny fødsel. Det vises, at karmaloven ikke står i modsætning til individets frihed. Afslutningen af foredragsrækken består af en indgående fremstilling af den kristne og rosenkreuzeriske indvielsesvej.

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Sjælelivets forvandlinger


Rudolf Steiner
230 sider
ISBN 87-88124-96-7

7 foredrag holdt i München og Berlin fra 21. oktober 1909 til 12.maj 1910

Fra indholdet kan nævnes:
Vredens mission. Sandhedens mission. Andagtens mission. Den menneskelige karakter. Egoismens væsen. Åndsvidenskaben og sproget. Den menneskelige samvittighed. Kunstens mission. 

 
Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Skæbnedannelse under søvn og vågen tilstand


Rudolf Steiner
24 sider
ISBN 87-88124-11-8

Der skildres, hvad vi oplever mellem indsovningen og opvågningen, hvor astrallegemet og jeget er uden for det fysiske legeme og æterlegemet, og hvilke konsekvenser idealisme og næstekærlighed har for oplevelserne under søvnen og for karmadannelse.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Social forståelse ud fra åndsvidenskabelig erkendelse


Rudolf Steiner
58 sider
ISBN 87-88124-93-2

Nedgangskræfter i den nutidige civilisation: Manglende kosmogoni, fatalisme i stedet for frihed. Naturnødvendighed. Egoisme i stedet for altruisme. Begreber, der ikke er virkelighedsmæssige. Anlæg hos forskellige folkeslag. Afgrund mellem viden og tro. Tredeling. Overfladisk materialistisk historieopfattelse. Troen på intelligensens afhængighed af det legemlige. Spiritualisering af intellektet. Den fysiske jords forfald. Det sociale vil ikke kunne hentes.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Syv foredrag om sundhed og sygdom


Rudolf Steiner
134 sider
ISBN 87-88124-61-4

Indbildt syge. Sundhedshigen. Hygiejnen som socialt spørgsmål. Retningslinjer til forståelse af den på antroposofisk åndsvidenskab opbyggede helbredelsesmetode. Hvad kan lægekunsten opnå ved en åndsvidenskabelig betragtning.

 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Verden, jorden og mennesket


Rudolf Steiner
179 sider
ISBN 87-88124-27-4

Ægyptisk kultur og nutiden. Urgammel visdom og ny apokalyptisk visdom. Naturens og de åndelige væseners rige. De åndelige væseners ydre manifestation i elementerne og i de kosmiske udviklingstilstande. Menneskets udvikling i sammenhæng med den kosmiske evolution. Formes ånder som jordtilværelsen regenter. Dyreskikkelserne som stivnet fysiognomisk udtryk for menneskelige lidenskaber. Menneskets sammenhæng med de forskellige himmellegemer.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Uddrag af Akasha-kronikken


Rudolf Steiner
207 sider
ISBN 87-90678-33-8

Vore atlantiske forfædre. Den lemuriske race. Adskillelsen i køn. Den hyperboræiske og polariske epoke. Jordens begyndelse og dens planetariske tilstande.  Solen og månens udtræden. Jorden og dens fremtid. Livet i Saturn-, sol-, og månetilstanden. Livet på jorden. Menneskets fire led.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Verden som resultat af ligevægtsvirkninger


Rudolf Steiner
54 sider
ISBN 87-88124-97-9

Grundoplevelsen i det fjerde og femte efteratlantiske tidsrum. Lucifers og Ahrimans kampe i den menneskelige organisme. Verden som resultat af ligevægtsvirkninger.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Verdensnytår Nytårstanker


Rudolf Steiner
89 sider
ISBN 87-96078-00-1

Lysets, menneskets og jordens mysterier. Et juleforedrag. Den michaeliske vej til Kristus. Den menneskelige viljes mysterium. Nødvendigheden af den nye åbenbaring. Nødvendigheden af en ny Kristus-oplevelse. Åbenbaringsdogmet og den rene sanseerfarings dogme.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Verdenshistorien i antroposofisk belysning


Rudolf Steiner
153 sider
ISBN 87-88124-88-6


9 foredrag holdt i Dornach fra 24. december 1923 til 1. januar 1924

Af indholdet kan blandt andet nævnes:
Menneskets sjælelige historie med henblik på hukommelsens udvikling. Bevidsthedsplaner og udviklingsimpulser hos Asiens gamle folkeslag. Den ægyptisk-kaldæiske tidsalder. Gilgamesh og Eabani. De hyberniske og de efesiske mysterier. Alexander og Aristoteles. De orientalske mysteriers karakter og de græske mysteriers karakter. Erkendelsen af menneskets sammenhæng med verden går tabt i nyere tid. Efesus-branden og Goetheanums brand.

 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Østens - og vestens mysterier


Rudolf Steiner
77 sider
ISBN 87-90678- 31-1

Mysterierne har stået bag ved menneskehedens udvikling, og bogen giver et overblik over deres historie. Indvielsens trin. Oplevelse af åndelige kendsgerninger og væsener. At skue solen ved midnatstid. Zarathustra- indvielsen. De ægyptiske mysterier. Den hellige gral.

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Åndelige hierarkier og deres genspejling i den fysiske verden


Rudolf Steiner
181 sider
ISBN 87-90678-14-1

I bogen Videnskaben om det skjulte har Rudolf Steiner givet sin kosmologi. I foredragsrækken Åndelige hierarkier og deres genspejling i den fysiske verden uddyber han dette billede af åndelige magters virke og fremkommer med yderligere oplysninger om tilværelsen og menneskets væsen.

Fra indholdet kan nævnes:
Individualitetens udvikling og jordmateriens skæbne. Dionysios Areopagitas hierarkilære. Planeternes bevægelsesimpulser. Elementarvæsenernes opståen. Solsystemets udvikling. Urverdenens visdom. De hellige rishier.

 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Åndelige væseners indvirkning på mennesketRudolf Steiner
219 sider
ISBN 87-88124-98-3

13 foredrag holdt i Berlin fra 6. januar til 11. juni 1908

Af indholdet kan blandt andet nævnes:
Dyrenes, planternes og mineralernes gruppesjæle. Planettilværelse, soltilværelse og dyrekredstilværelse som kosmiske udviklingstrin. De efteratlantiske kulturperioder. Kristendommen som menneskehedens religion. Æterlegemets fornyede løsgørelse og følgerne deraf. Nervøsitet som følge af manglende bevidsthed om den åndelige verden. Yogaens opståen. Elementarvæsener. Fantomer, spektre, dæmoner. Kunst og forbindelse med åndelige væsener.

 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Åndelige sammenhænge i menneskets organismeRudolf Steiner
55 sider
ISBN 87-88124-52-5

Møde mellem jeg/astrallegeme og æterlegeme/fysisk legeme. Erindring. Rytmer. Ydre fordøjelses væsen. Belivelse af næringsstofferne. Æterisering, astralisering.  Betændelse og svulst. Forandring af kulturen og fysiologiske forandringer. Den gamle, lyse tidsalder. Sygdommens og sundhedens væsen. Sygdom og helbredelse i den mørke tidsalder. Nyt forhold til lyset i vor tid. Kristustildragelsen og belivelsen af det døde lys.

 

Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Steiner

Åndsvidenskabelig menneskekundskabRudolf Steiner
217 sider,
ISBN 97-90678-03-6

13 foredrag holdt i Berlin mellem den 19.oktober og 27.april 1909

Af emner, der omtales, kan nævnes:
Astralverdenen. Det fysiske plans historie og den okkulte historie. Astralplanets lov: forsagelse. Devakanplanets lov: offer. Om smertens, lidelsens, lystens og salighedens væsen. De fire menneskelige gruppesjæle: Løve, ørn, tyr og menneske. Sygdomsformernes væsen. Arvesyndens væsen. Om rytmen i menneskets legemer. Mefistofeles og jordens jordskælv. Rytmer i menneskenaturen. Kristendommen i vor nuværende.