Jupiter Forlag for Antroposofisk Litteratur - Rudolf Frieling

Kristendom og Islam


Rudolf Frieling
123 sider
ISBN 87-90678-19-2

Er Gud en almægtig uindskrænket hersker, eller er Gud Faderen, der gennem sin søn har givet alle sine børn ”sønnerang”, som Paulus udtrykker det? Hvad forskel gør det for vor trosindstilling, om vi regner en bog(her Koranen) for et værk skrevet af Gud selv, eller for en beretning om Jesu Kristi liv her på jorden beskrevet af hans disciple (Det nye Testamente)? Hvad forskel gør det, om man anser Jesus for en profet med Muhammed som største og afsluttende kulmination, eller man tror på Jesus som Logos, Guds søn, der gik gennem døden for at frelse verden?

Rudolf Frieling har givet sin bog undertitlen ”Den åndelige kamp om menneskebilledet”. Det er i virkeligheden kernen i bogen, der klart og med mange citater fra såvel Koranen som Det gamle og nye Testamente fremstiller det fælles udgangspunkt i Abraham-historien og det videre forløb i Abraham-ismael-linien, der fører til Arabien og islam, og Abraham-Isak-linien, som bliver begyndelsen til ”sønne-vejen” og dermed til kristendommen.